Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2016, 16554Raadgevend referendum

Referendabiliteitsbesluit Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Mededeling

De Minister van BZK,

Deelt mee dat het volgende wetsvoorstel is bekrachtigd en dat daarover het onderstaande besluit is genomen:

Titel: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Vindplaats: Kamerstukken I 2014/15, 33 962, nr. A

Referendum mogelijk? Ja

Binnen vier weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst, kan iedere kiesgerechtigde met betrekking tot een wet waarvan is vastgesteld dat daarover een referendum kan worden gehouden, een verzoek tot het houden van een referendum indienen. Een verzoek wordt ingediend door het tekenen van de lijst die voor deze wet beschikbaar wordt gesteld door de Kiesraad. De lijst wordt ingediend bij de Kiesraad.

Besluit

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000174919 houdende het besluit of over de wet Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) een referendum kan worden gehouden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum;

Besluit:

Over de wet Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) (Kamerstukken I 2014/15, 33 962, nr. A)

kan een referendum worden gehouden op grond van artikel 4 van de Wet raadgevend referendum

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Gedurende zes dagen na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst, kan een belanghebbende tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.