Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamStaatscourant 2016, 15416Instelling gemeenschappelijke regelingenVerkeersbesluit instellen maximum snelheid op de Woortmanslaan

Logo Veendam

 

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat zij hebben besloten om op de Woortmanslaan te Veendam, voor het gedeelte buiten de bebouwde kom een maximum snelheid van 60 km/u in te stellen. Bedoeling van het verkeersbesluit is om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 maart 2016 tot 5 mei 2016 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van Veendam. Ook kunnen de stukken buiten kantooruren worden ingezien na telefonische afspraak.

Op grond van de algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Veendam.