Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 15360Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning Nigtevechtseweg 64 in Vreeland, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 25 maart tot en met donderdag 5 mei 2016 de verleende omgevingsvergunning Nigtevechtseweg 64 in Vreeland ter inzage ligt.

Inhoud

Met deze omgevingsvergunning wordt de bouw van een woning en de aanleg van een uitrit mogelijk gemaakt.

Inzien

U kunt de verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.OVNvechtsewg64VLD-VG01) vanaf vrijdag 25 maart 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Gijsen (14 0346).

Reageren

Tegen deze beschikking kunt u vanaf vrijdag 25 maart 2016 binnen 6 weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.