Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2016, 13848Overig

Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 11 maart 2016, nr. IENM/BSK-2016/58332, betreffende de terinzagelegging van addenda op de Technische Voorschriften voor het Veilig Vervoer van Gevaarlijke Stoffen door de Lucht, editie 2015–2016, en op het Supplement daarbij

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 1, onderdeel c, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht;

DEELT MEDE:

Addendum no. 4 bij de editie 2015-2016 van de bij Annex 18 (The Safe Transport of Dangerous Goods by Air) van het op 7 december 1944 te Chicago gesloten Verdrag inzake de Burgerluchtvaart, behorende Technische Voorschriften (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, Doc 9284, AN/905) en het addendum op het Supplement bij deze Technische Voorschriften, kunnen worden ingezien bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag en bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, Mercuriusplein 1 in Hoofddorp.

De wijzigingen opgenomen in deze addenda zijn vanaf 1 april 2016 van toepassing.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, DE HOOFDDIRECTEUR BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN, H. Dekker