Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijnwaardenStaatscourant 2016, 13542OverigOntwerp-wijzigingsplan ex 3.6 Wro: Ossenwaard 11 te Herwen

Logo Rijnwaarden

Het ontwerp-wijzigingsplan Osenwaard 11 te Herwen ligt op bais van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf donderdag 17 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage.

 

Dit wijzigingsplan, op basis van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening en artikel 20, nummer 21 van de bestemmingsplanvoorschriften Bestemmingsplan Buitengebied 2008, biedt de planologische en juridische basis voor vergroting van het bouwvlak met meer dan 300 m2.

 

Het ontwerp-wijzingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf donderdag 17 maart 2016 tot en met woensdag 27 april 2016, op werkdagen (openingstijden op de gemeentelijke site) ter inzage bij het gemeentehuis van de gemeente Rijnwaarden (Markt 15 te Lonith). U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.rijnwaarden.nl.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 6916 ZG Tolkamer. Voor mondelingen zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt bij de gemeentwinkel.