Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2016, 12604Raadgevend referendum

Openbare kennisgeving van de dag waarop de zitting van de Kiesraad plaatsvindt inzake de uitslag van het referendum

De voorzitter van de Kiesraad, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het centraal stembureau voor het houden van een referendum, maakt bekend dat de uitslag van het op woensdag 6 april 2016 te houden referendum over de Wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne (Trb. 2014, 160 / Kamerstukken II 2014/15, 34 116, nr. 2), zal worden bekendgemaakt in een openbare zitting die zal plaatsvinden op dinsdag 12 april 2016, om 16.00 uur, in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te ’s-Gravenhage.

Tijdens deze zitting zal de voorzitter tevens verslag uitbrengen van het onderzoek naar de geldigheid van de stemming en de juistheid van de vaststelling van de uitkomsten van de stemming door de stembureaus en de hoofdstembureaus.

's-Gravenhage, 8 maart 2016

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter Kiesraad