Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2016, 1200Ruimtelijke plannen

Vaststelling Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 - 2020

Logo Leeuwarderadeel

De gemeenteraad heeft op 10 december 2015 de “Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 – 2020” vastgesteld.

 

De “Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 – 2020” betreft een actualisatie van de “Woonvisie 2010 – 2015”.

 

De vastgestelde woonvisie is op aanvraag in te zien bij cluster VROM en te raadplegen op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0081.04SV0002-VA01

 

De structuurvisie treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de structuurvisie staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

 

 

Stiens, 11 januari 2016

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel,

Harrie Siegersma, secretaris

drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester