Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2015, 9110Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Vereffenaar nalatenschap Hermanus Gerardus Martinus van Bommel

Bij beschikking d.d. 12 februari 2015 heeft de Rechtbank Noord-Holland de heer meester E.J. Kosters, werkzaam ten kantore van Krans Helmig Stuijt Notarissen en Advocatuur te 2012 EM Haarlem, Van Eedenstraat 20, benoemd tot vereffenaar in de nalatenschap van de heer Hermanus Gerardus Martinus van Bommel, geboren te Hilversum op vijfentwintig maart negentienhonderd vijfenzestig, overleden te Alkmaar op negen januari tweeduizend veertien, laatstelijk gewoond hebbende te 1701 NV Heerhugowaard, Nic. Maeslaan 1.

Eventuele schuldeisers in deze nalatenschap worden bij dezen opgeroepen hun vorderingen schriftelijk, uiterlijk 1 juni 2015, in te dienen bij de vereffenaar.