Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 7462Vergunningen

Kennisgeving aanvraag Vliegbasis Eindhoven, DCMR Milieudienst Rijnmond

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.

Bedrijf: Vliegbasis Eindhoven (51D05)

Locatie: Flight Forum 1550, 5657 EZ Eindhoven

Activiteit: Bouwen

Voor: De uitbreiding van de cargoloods. Het nieuwe deel krijgt de functie kantoor.

Aanvraagdatum: 10 maart 2015

Zaaknummer: 98474445

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

DMS-nummer: 21922760.