Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 7455Vergunningen

Kennisgeving aanvraag, Vliegbasis Volkel, DCMR Milieudienst Rijnmond

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.

Bedrijf: Vliegbasis Volkel (45H03)

Locatie: Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel

Activiteit: Bouwen

Voor: Het uitvoeren van maatregelen met betrekking tot de brandveiligheid van gebouw 331

Aanvraagdatum: 4 maart 2015

Zaaknummer: 98474147

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

DMS-nummer: 21922754.