Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2015, 7177Liquidaties

HSA Beheer N.V. in liquidatie

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden per 19 februari 2015. De rekening en verantwoording (en het plan van verdeling) liggen voor eenieder tot 12 mei 2015 ter inzage ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, vestiging Amsterdam, alsmede ten kantore van HSA Beheer N.V. in liquidatie, Stationsplein 9, 1012 AB Amsterdam.