Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7019

Gepubliceerd op 11 maart 2015 09:00Mededeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake de implementatie van richtlijn 2014/106/EU

IenM/BSK-2015/37582

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

deelt overeenkomstig aanwijzing 339 van de Aanwijzingen voor de regelgeving mee dat Richtlijn 2014/106/EU van de Commissie van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (PbEU 2014, L 355) reeds volledig is geïmplementeerd door middel van bestaande wetgeving.

Deze wijziging gaat gelden met ingang van 1 januari 2016.

Onderstaande transponeringstabel geeft aan op welke wijze richtlijn 2014/106/EU is geïmplementeerd:

Bepaling in richtlijn

Bepalingen in nationale regeling

Toelichting

Artikel 1

Artikelen 12, eerste en tweede lid, en 92 van de Spoorwegwet

 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, Namens deze: De Directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken, A.J. Schölvinck

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl