Mededeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake de implementatie van richtlijn 2014/106/EU

IenM/BSK-2015/37582

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

deelt overeenkomstig aanwijzing 339 van de Aanwijzingen voor de regelgeving mee dat Richtlijn 2014/106/EU van de Commissie van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (PbEU 2014, L 355) reeds volledig is geïmplementeerd door middel van bestaande wetgeving.

Deze wijziging gaat gelden met ingang van 1 januari 2016.

Onderstaande transponeringstabel geeft aan op welke wijze richtlijn 2014/106/EU is geïmplementeerd:

Bepaling in richtlijn

Bepalingen in nationale regeling

Toelichting

Artikel 1

Artikelen 12, eerste en tweede lid, en 92 van de Spoorwegwet

 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, Namens deze: De Directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken, A.J. Schölvinck

Naar boven