Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2015, 6676Interne regelingen

Nieuwe PKI Staat der Nederlanden Private Root CA – G1

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat 14 november 2013 een nieuwe private root van de PKI voor de overheid is gecreëerd onder de naam

Staat der Nederlanden Private Root CA – G1

Dit stamcertificaat is onderdeel van het centrale deel van de hiërarchie van de PKI voor de overheid. Het stamcertificaat is het ankerpunt voor vertrouwen in elektronische transacties binnen een besloten gebruikersgroep bij het vaststellen van identiteit, het afgeven van wilsuitingen en het vertrouwelijk communiceren. De Staat der Nederlanden Private Root CA – G1 wordt NIET publiekelijk vertrouwd door browsers en andere applicaties. Vertrouwen wordt ontleend aan het feit dat dit stamcertificaat is uitgegeven door de Staat der Nederlanden en gepubliceerd in de Staatscourant.

De houder van het stamcertificaat is geïdentificeerd als de Staat der Nederlanden Private Root CA – G1 (Common name), Staat der Nederlanden (Organisation), NL (Country).

Het serienummer van het stamcertificaat is 10004001 (hexadecimaal 00 98 a6 21).

Het stamcertificaat is geldig tot: dinsdag 14 november 2028 0:00:00 (CET)

De identificatie van het stamcertificaat (de vingerafdruk in hexadecimale vorm) op basis van het SHA1-algoritme is: C6C1 BBC7 1D4F 30C7 6D4D B3AF B5D0 66DE 499E 9A2D

Het stamcertificaat en onderliggende certificaten in deze private root hiërarchie kunnen worden gedownload via https://cert.pkioverheid.nl/. Nadere informatie over PKIoverheid stamcertificaten van de Staat der Nederlanden zijn in elektronische vorm beschikbaar op de website: http://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid/.

Het beheer van het stamcertificaat is opgedragen aan de Policy Authority van de PKI voor de overheid. Deze organisatie is ondergebracht bij Logius, dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk