Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandStaatscourant 2015, 6624Onteigeningen
Provincie Zeeland – Volmacht en machtiging bij minnelijke overeenkomst onteigenen hertogin Hedwigepolder
Logo Zeeland
Volmacht en machtiging van gedeputeerde staten van de Provincie Zeeland van 1 maart 2015, nr. 15002908 aan medewerkers van de Provincie Zeeland inzake het vertegenwoordigen van de Staat der Nederlanden bij het verwerven bij minnelijke overeenkomst van de op grond van de Onteigeningswet te onteigenen hertogin Hedwigepolder.
 
Gedeputeerde staten van de Provincie Zeeland,
Gelet op artikel 2 van de Volmacht en machtiging van de Minister van Economische Zaken van 24 februari 2015, nr. WJZ/15022229 aan gedeputeerde staten van de Provincie Zeeland inzake het vertegenwoordigen van de Staat der Nederlanden bij het verwerven bij minnelijke overeenkomst van de op grond van de Onteigeningswet te onteigenen hertogin Hedwigepolder;
Artikel 1
Aan de senior-ontwikkelmanagers van het werkveld ontwikkeling, het afdelingshoofd Planvorming en Realisatie en de beleidsmedewerkers grondverwerving van de afdeling Planvorming en Realisatie van de Provincie Zeeland wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met het vertegenwoordigen van de Staat der Nederlanden bij het verwerven bij minnelijke overeenkomst van de op grond van de Onteigeningswet te onteigenen hertogin Hedwigepolder.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant en het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2015.
 
Dit besluit zal in de Staatscourant en het Provinciaal Blad worden geplaatst.
 
Middelburg, 1 maart 2015
Gedeputeerde staten van de Provincie Zeeland, voornoemd,
drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven, 6 maart 2015
De secretaris, A.W.Smit