Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2015, 6246Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie fietspad Beimerwaard’; gemeente Rheden
Logo Rheden
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie fietspad Beimerwaard' en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.
Dit plan maakt het mogelijk om een gedeelte van een verhard tracé voor een recreatief fietspad aan te leggen door de Beimerwaard. Dit als onderdeel van een optimalisering van de recreatieve fietsverbinding tussen de gemeenten Doesburg, Zevenaar en Rheden.
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken kunnen van 5 maart 2015 tot en met 15 april worden ingezien bij de balie van de afdeling Inwonerszaken in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG27-ON01.
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer P. Zweers, telefoonnummer (026) 49 76 441.
 
De Steeg, 4 maart 2015