Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BunschotenStaatscourant 2015, 618Vergunningen

Logo Bunschoten
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Museumhaven ligplaats B13 (nabij Hoekstraat 57), Bunschoten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

  • Museumhaven ligplaats B13 (nabij Hoekstraat 57); gedeeltelijke vrijstelling t.b.v. het recreatief (mede)gebruik voor bed & breakfast op een loodsbotter “De Albatros” in de bestemming “water” waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan.

Bovengenoemde aanvraag, de ontwerpbeschikking, en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 januari 2015 gedurende zes weken tot en met woensdag 25 februari 2015 ter inzage bij de balie van de afdeling RO&V in het gemeentehuis te Bunschoten, Stadspui 1.

Gedurende deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 3750 GE in Bunschoten. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling RO&V.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.