Bekendmaking van de stemwaarden ten behoeve van de Eerste Kamerverkiezing

De voorzitter van de Kiesraad, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, maakt met het oog op de op dinsdag 26 mei 2015 te houden verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal het volgende bekend.

De stemwaarde van de door de statenleden van de onderscheidene provincies uit te brengen stemmen bedraagt, gelet op artikel U 2 van de Kieswet:

Groningen

136

Friesland

150

Drenthe

119

Overijssel

243

Flevoland

98

Gelderland

368

Utrecht

258

Noord-Holland

502

Zuid-Holland

655

Zeeland

98

Noord-Brabant

453

Limburg

238

Deze stemwaarden zijn gebaseerd op de door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakte gegevens betreffende de bevolkingscijfers per provincie per 1 januari 2015 in de Staatscourant van 9 februari 2015, nummer 3930.

’s-Gravenhage, 19 februari 2015

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter Kiesraad

Naar boven