Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Openbaar Ministerie (OM)Staatscourant 2015, 4954Besluiten van algemene strekking

Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs

Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van: College van procureurs-generaal

Aan: hoofden van de OM-onderdelen

Registratienummer: 2015R019

Datum inwerkingtreding: 01-03-2015

Publicatie in Stcrt .:

Vervallen: richtlijn Opiumwet, softdrugs (2011R010), richtlijn Opiumwet, inzake qat (2014R001)

Relevante beleidsregels OM: aanwijzing Opiumwet (2015A003), aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen (2015A001)

Wetsbepalingen: art. 3 en 11 Opiumwet

Bijlage(n): –

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op alle verboden handelingen met betrekking tot softdrugs (hennepproducten, qat en paddo’s). Voor deze richtlijn is de plaatsing op lijst II van de Opiumwet bepalend, niet de fase in het productieproces waarin de drugs zijn aangetroffen en/of het veronderstelde gevaar voor de volksgezondheid. Bij enkele delicten geldt een verzwaarde recidiveregeling.

In beslaggenomen drugs worden onttrokken aan het verkeer.

Basiscasus/delict

Plegen of medeplegen van bezit van softdrugs (m.u.v. qat en paddo’s) voor hoeveelheden tot 500 gram

Gewicht

First offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

0 – 5 gram (geringe hoeveelheid voor eigen gebruik)

Afstand + OAV

 

Afstand + OAV

Afstand + OAV

5 – 30 gram (overtreding)

GB € 75

5j

2j

GB € 100

GB € 100

Eis GB 150

30 – 100 gram

GB € 200

5j

2j

GB € 300

Idem of TS 24 uur

Eis TS 32 uur of

GS 16 dgn ov

100 – 300 gram

GB € 400

5j

2j

GB € 600

Idem of TS 48 uur

Eis TS 60 uur of

GS 1 mnd ov

300 – 500 gram

GB € 750

5j

2j

GB € 1.100

Idem of TS 80 uur

Eis TS 100 uur of

GS 7 wkn ov

> 500 gram

Zie handel

     

Bijzonderheden

 

Strafverzwarend onder andere:

Dealerindicatie > gebruik tabel voor handel

* Let op het taakstrafverbod van art. 22b Wetboek van strafrecht (Sr)

Basiscasus/delict

Plegen of medeplegen van handel/vervoer etc. of productie van softdrugs voor hoeveelheden t/m 100 kg. Tabel is tevens van toepassing op aanwezig hebben met dealerindicatie en wanneer zowel bezit als dealen is telastegelegd. Tabel is niet van toepassing op qat en paddo’s.

Gewicht

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive

0 – 5 gram (geringe hoeveelheid voor eigen gebruik)

Afstand + OAV

 

Afstand + OAV

Afstand + OAV

5 – 30 gram hennep/ hasjiesj (overtreding)

Straathandel/

dealpand

GB € 250

5j

2j

GB € 375

Idem of TS 28 uur

HTS 20 dgn ov

TS 20 uur

5j

2j

TS 32 uur

Idem of HTS 16 dgn

HTS 3 wkn ov

(max. 1 mnd!)

30 – 100 gram

Straathandel/

dealpand

GB € 400

5j

2j

GB € 600

Idem of TS 48 uur

GS 1 mnd ov

TS 40 uur

5j

2j

TS 60 uur

Idem of GS 1 mnd

GS 5 wkn ov

100 – 300 gram

Straathandel /

dealpand

GB € 700

5j

2j

GB € 1.000

Idem of TS 80 uur

GS 6 wkn ov

TS 60 uur

5j

2j

TS 90 uur

Idem of GS 6 wkn

GS 2 mnd ov

300 tot 500 gram

Straathandel /

dealpand

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

GS 11 wkn ov

TS 120 uur

5j

2j

TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

GS 4 mnd ov

500 – 2.500 gram

GS 4 wkn

 

maatwerk

maatwerk

2.500 – 5.000 gram

GS 7 wkn

5 – 10 kg

GS 3 mnd

10 – 25 kg

GS 4 mnd

25 – 50 kg

GS 6 mnd

50 – 75 kg

GS 8 mnd

75 – 100 kg

GS 10 mnd

> 100 kg

maatwerk

Bijzonderheden

De afdoening zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van (een vordering tot) ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel of verbeurdverklaring.

 

Strafverzwarend onder andere:

Georganiseerd verband

Beroeps- of bedrijfsmatige handel tot 500 gram, zie straathandel

* Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr)

Basiscasus/delict

Plegen of medeplegen van het aanwezig hebben of beroeps-of bedrijfsmatig telen of verhandelen van hennep tot 10.000 planten of stekken.

Aantal planten

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive

Niet beroeps- of bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik (t/m 5 planten)

Afstand + OAV

 

Afstand + OAV

Afstand + OAV

1 tot 100 planten of stekken

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

maatwerk

100 – 200 planten of stekken

TS 120 uur

5j

2j

TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

200 – 500 planten of stekken

TS 180 uur

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

500 – 1.000 planten of stekken

GS 3 mnd

5j

2j

GS 4 mnd

GS 4 mnd

1.000 – 4.000 planten of stekken

GS 6 mnd

5j

2j

GS 9 mnd

GS 10 mnd

4.000 – 7.000 planten of stekken

GS 9 mnd

5j

2j

GS 13 mnd

GS 14 mnd

7.000 – 10.000 planten of stekken

GS 12 mnd

5j

2j

GS 18 mnd

GS 19 mnd

> 10.000 planten

maatwerk

     

Bijzonderheden

Diefstal elektriciteit (apart ten laste leggen)

De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming of verbeurdverklaring.

 

Strafverzwarend onder andere:

Georganiseerd verband (maatwerk)

Meerdere oogsten, periode

Gevaarzettend (maatwerk)

 

Strafverminderend onder andere:

Medeplichtigheid

Rol in organisatie (bij knippers is in beginsel een taakstraf geïndiceerd)

 

* Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr)

Gevaarzettend

Aangelegde (thuis) kwekerijen leveren regelmatig gevaarlijke situaties op, denk aan (water)schade of (brand)gevaar voor de omgeving. Gevaarzettend ziet ook op situaties waarbij een kwekerij niet zonder gevaar kan worden betreden (bijv. door boobytraps e.d.).

Basiscasus/delict

(Mede)plegen van invoer of uitvoer van softdrugs (m.u.v. qat en paddo’s) voor hoeveelheden t/m 100 kg.

Gewicht

First offender

0 – 5 gram (geringe hoeveelheid voor eigen gebruik)

Afstand + OAV

5 – 100 gram

GB € 350

100 – 500 gram

TS 80 uur

500 – 2.500 gram

GS 3 mnd

2.500 – 5.000 gram

GS 6 mnd

5 – 10 kg

GS 8 mnd

10 – 25 kg

GS 10 mnd

25 – 50 kg

GS 12 mnd

50 – 100 kg

GS 14 mnd

> 100 kg

maatwerk

Bijzonderheden

De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming.

 

Strafverzwarend onder andere:

Georganiseerd verband

Cumulatie van feiten (indicaties: frequenties, duur periode, opbrengsten en/of hoeveelheden

Mate van recidive (maatwerk)

Rol verdachte

Als ambtenaar misbruik maken van bevoegdheid/functie

Als niet-ambtenaar misbruik maken van bevoegdheid/functie

 

Strafverminderend onder andere:

Rol verdachte

Persoonlijke omstandigheden (afhankelijk van de persoon(lijke omstandigheden) en of een aangevraagd reclasseringsrapport daartoe aanleiding geeft kan tot 4 jaar een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk worden geëist).

 

Wettelijk:

Poging (minus 1/3)

Medeplichtigheid (minus 1/3)

Basiscasus/delict

(Mede)plegen van een verboden handeling met betrekking tot qat.

Gewicht (stengel en blaadjes)

First offender

1 bundel (ca. 200 gram (is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art 11. 7 Opiumwet)

Afstand + OAV

0,2 – 10 kilogram (kg)

GB € 300

10 – 20 kg

GB € 600

20 – 50 kg

TS 60 uur

50 – 100 kg

GS 4 wkn

100 – 200 kg

GS 7 wkn

200 – 500 kg

GS 3 mnd

500 – 1.000 kg

GS 4 mnd

> 1.000 kg

GS > 4 mnd (maatwerk)

Bijzonderheden

De afdoening zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van (een vordering tot) ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel of verbeurdverklaring.

 

Strafverzwarend onder andere:

Beroeps- of bedrijfsmatig verhandelen, vervoeren etc. (art. 11, lid 3 Opiumwet)

Ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van gebruik of dealen

Recidive

Basiscasus/delict

Plegen of medeplegen van beroeps- of bedrijfsmatig telen, bereiden enz. of verhandelen van paddo’s.

Gewicht gedroogde paddo’s

First offender

 

Gewicht verse paddo’s

First offender

0,5 gram gedroogde paddo’s (is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art 11. 7 Opiumwet)

Afstand + OAV

 

0 – 5 gram verse paddo’s (is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art 11. 7 Opiumwet)

Afstand + OAV

0,5 – 30 gram

GB € 250

 

5 – 300 gram

GB € 250

30 – 1.000 gram

GB € 1.000

 

300 – 10.000 gram

GB € 1.000

1 – 5 kg

TS 120 uur

 

10 – 50 kg

TS 120 uur

5 – 10 kg

TS 160 uur

 

50 – 100 kg

TS 160 uur

10 – 25 kg

GS 4 mnd

 

100 – 250 kg

GS 4 mnd

Vanaf 25 kg

GS vanaf 4 mnd

 

Vanaf 250 kg

GS vanaf 4 mnd

Bijzonderheden

Het drogen van verse paddo’s valt onder het bereiden.

 

Strafverzwarend onder andere:

Georganiseerd verband

Cumulatie van feiten

Recidive

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

HTS = hechtenis

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

OAV = onttrekking aan het verkeer

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.