Instemmen met het herzien van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (2015, nr. 298/1376)

Logo Amsterdam

 

Nummer 298/1376

Publicatiedatum 18 december 2015

Agendapunt 28

Datum besluit B&W nvt

Onderwerp

Instemmen met het herzien van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1376),

Besluit:

in te stemmen met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015 zoals in de bijlage opgenomen.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 16 december 2015.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Naar boven