Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 492Vergunningen

Aanvraag toepassingsvergunning van Stichting Nationaal Opera en Ballet voor bezigen professioneel vuurwerk, Waterlooplein 22 te Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond

Kennisgeving toepassingsvergunning

VUURWERKBESLUIT

Onderwerp

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 1 september 2014 van Stichting Nationaal Opera en Ballet een aanvraag ontvangen ingevolge het Vuurwerkbesluit voor een toepassingsvergunning voor het bezigen van professioneel vuurwerk. Het bedrijf is gelegen aan het Waterlooplein 22, 1011 PG Amsterdam.

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 19 december 2014 besloten de vergunning te verlenen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Dit is op 19 december 2014 aan de aanvrager bekendgemaakt.

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 8.00 – 16.00 uur, na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, o.v.v. AWB-bezwaar, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

De heer R.H. van den Biggelaar van de DCMR, telefoon: 010 – 246 85 62.

Zaaknummer: 98468933, DMS-nummer: 21886542.