Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2015, 48825Besluiten van algemene strekking

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter, de vicevoorzitter en het lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Aan de voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18, trede 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,262 voor de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2018.

  • 2. Aan de vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16, trede 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,262 voor de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2018.

  • 3. Aan het lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16, trede 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,262 voor de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2018.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: M.R.P.M. Camps secretaris-generaal