Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Staatscourant 2015, 47861Instelling gemeenschappelijke regelingen

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU

Logo Utrecht (Utr)

 

(wijziging van de artikelen 3. 4 en 4.5)

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist;

ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd;

o verwegende :

 • -

  dat de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht per [datum] is aangepast in verband met wijziging van regelgeving en de doorontwikkeling van de veiligheidsregio;

 • -

  dat bij de besluitvorming in het kader van deze wijziging vanuit diverse gemeenten is aangegeven dat een zienswijze procedure voor de totstandkoming van de jaarrekening gewenst is;

g elet op :

 • -

  de Wet veiligheidsregio’s, de Wet publieke gezondheid, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

 • -

  de toestemming van de gemeenteraden van Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist, overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b esluiten :

de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht als volgt te wijzigen:

De Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3.4 wordt als volgt gewijzigd:

Het vijfde lid komt te vervallen.

Artikel 4.5 wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-jaarrekening, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016, onverminderd het bepaalde in artikel 26, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aldus vastgesteld te Utrecht d.d. 15 december 2015.