Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2015, 47716Besluiten van algemene strekking

Rectificatie Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2015, nr. DB/2015/465M, tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit, toeslagen en douane alsmede van de Wet op de accijns

In Staatscourant 2015, 47716, van 30 december 2015 is een regeling tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit, toeslagen en douane alsmede van de Wet op de accijns gepubliceerd. Per abuis ontbreekt in die regeling de tabel van artikel 37, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.

Met deze rectificatie wordt voornoemde omissie hersteld.

In artikel I, onderdeel J, onder 1, is gepubliceerd:

 • J. Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het eerste lid wordt de tabel vervangen door:<zie tabel in apart document>

Dit wordt vervangen door:

 • J. Van Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het eerste lid wordt de tabel vervangen door:

   Voor het dieet bij het ziektebeeld en

   de aandoening

   op welk dieet de in deze kolom genoemde typering

   van toepassing is

   bedragen

   de extra uitgaven

   Algemene symptomen

   groeiachterstand bij kinderen

   energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

   € 900

   energieverrijkt

   € 700

   ondervoeding

   energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

   € 900

   energieverrijkt

   € 700

   decubitus

   energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

   € 900

   Hartziekten

   decompensatio cordis, hartfalen

   natriumbeperkt

   € 100

   Infectieziekten

   aids

   energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

   € 900

   Luchtwegen

   chronische obstructieve longziekten (COPD)

   energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

   € 900

      

   energieverrijkt

   € 700

   Maag-, darm- en leverziekten

   dumpingsyndroom

   lactosebeperkt/lactosevrij

   € 200

   chronische pancreatitis

   energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

   € 900

   cystic fibrosis

   energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

   € 900

   energieverrijkt

   € 700

   coeliakie en ziekte van Dühring

   glutenvrij

   € 900

   glutenvrij in combinatie met lactosebeperkt/lactosevrij

   € 1.050

   short bowel syndroom

   energieverrijkt in combinatie met

   MCT-vetverrijkt

   € 700

    

   energieverrijkt in combinatie met

   MCT-vetverrijkt met vitaminepreparaat

   € 750

   prikkelbaredarmsyn

   droom

   fermenteerbare oligosachariden, disachariden, monosachariden en polyolen beperkt (FODMAP)

   € 900

   overige

   energieverrijkt

   € 700

      

   energieverrijkt met vitaminepreparaat

   € 750

      

   energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

   € 900

   energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en lactosebeperkt/lactosevrij

   € 1.200

   Metabole ziekten

   hypercholesterolemie

   verzadigd vetbeperkt in combinatie met fyto/plantensterolenverrijkt

   € 100

   vetstofwisselingsstoornis

   vetbeperkt in combinatie met

   MCT-vetverrijkt

   € 700

   fructose-intolerantie

   fructosebeperkt

   € 250

   galactosemie

   galactosebeperkt/galactosevrij

   € 200

    

   sacharase isomaltase deficiëntie

   sterk sacharosebeperkt in combinatie

   met (iso)maltosebeperkt

   € 800

   eiwitstofwisselings

   stoornis (zoals PKU en hyperlysinemie)

   sterk eiwitbeperkt

   € 2.700

    

   glycogeenstapelings

   ziekte

   sacharosebeperkt, fructosebeperkt, lactosebeperkt en vetbeperkt

   € 650

    

   insulineresistentie

   sterk koolhydraatbeperkt, zonder energiebeperking

   € 250

   Nierziekten

   nierziekten

   natriumbeperkt

   € 100

   chronische nierinsufficiëntie met hemodialyse/

   peritoneale dialyse

   eiwitverrijkt in combinatie met natriumbeperkt

   € 550

   nefrotisch syndroom

   natriumbeperkt

   € 100

   Oncologie

   oncologie

   energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

   € 900

      

   energieverrijkt

   € 700

   Overige

   voedselovergevoelig

   heid

   koemelkeiwitvrij

   € 300

   kippenei-eiwitvrij

   € 100

   lactosebeperkt/lactosevrij

   € 200

   tarwevrij

   € 600

   tarwevrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij

   € 700

   koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij

   € 350

   koemelkeiwitvrij in combinatie met soja-eiwitvrij

   € 350

   koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij en soja-eiwitvrij

   € 400

   koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij, soja-eiwitvrij en tarwevrij

   € 950

   koemelkeiwitvrij in combinatie met glutenvrij en al dan niet tarwevrij

   € 1.100

   brandwonden

   energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt

   € 900

    

   lymfe lekkage

   eiwitverrijkt in combinatie met sterk (LCT-)vetbeperkt en MCT-vetverrijkt

   € 700

    

   epilepsie

   sterk koolhydraatbeperkt in combinatie met eiwitbeperkt en vetverrijkt

   € 150