Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2015, 47626Overig

Bestemmingsplan en gecoördineerde omgevingsvergunning Parc Drieën-Huysen, 1e fase onherroepelijk, gemeente Vlaardingen

Logo Vlaardingen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 4 juni 2015 het bestemmingsplan Parc Drieën-Huysen, 1e fase vastgesteld. Na besluit van de gemeenteraad van 18 december 2014 daaromtrent heeft er coördinatie plaatsgevonden met de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is door het college van burgemeester en wethouders op 4 juni 2015 verleend en gelijktijdig met de bekendmaking van het bestemmingsplan bekend gemaakt.

 

Na de publicatie is het vaststellingsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan en de gecoördineerde omgevingsvergunning met ingang van 18 juni 2015 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage gelegd. Tegen de vastgestelde bestemmingsplan is binnen voornoemde termijn beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 november 2015. De Raad van State heeft op 2 december 2015 uitspraak gedaan, waarbij het beroep ongegrond is verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan op 2 december 2015 onherroepelijk geworden.  

 

Ter inzage

 

Het bestemmingsplan ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage bij het Stadskantoor aan het Westnieuwland 6 tijdens openingsuren van 08.00 – 17.00 uur. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

 

Vlaardingen, 14 december 2015

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen