Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 47295Vergunningen

Kennisgeving verlengen proceduretermijn

Logo DCMR Milieudienst Rijnmond

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken heeft verlengd.

 

Bedrijf : Nederlandse Organisatie voor Toegepast natuurwetenschappelijk

Onderzoek TNO

Locatie : Oude Waalsdorperweg 63, 2597 AK Den Haag

Activiteit : Bouwen en Beschermgebieden waterwinning

Voor : Het renoveren van de 1G-gang, door het vervangen of dichtmetselen van

bestaande kozijnen, het plaatsen van zonwering en sloopwerkzaamheden

Aanvraagdatum : 5 oktober 2015

Verzenddatum : 15 december 2015

Zaaknummer : 98489634

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

DMS-nummer: 22068671.