Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 47165Vergunningen

Kennisgeving aanvraag

Logo DCMR Milieudienst Rijnmond

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.

 

Bedrijf : Fort Harssens (09D04)

Locatie : Havenplein 5, 1781 AD Den Helder

Activiteit : Bouwen en Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht

Voor : Het vervangen van de bestaande schuifdeuren in de hoofdentree en het slopen

van de wand tussen ruimte 011A en 006 in gebouw A001

Aanvraagdatum : 4 december 2015

Zaaknummer : 98495399

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

DMS-nummer: 22068593.