Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 47163Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Logo DCMR Milieudienst Rijnmond

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 juli 2015een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Ministerie van Defensie voor de inrichting Camp New Amsterdam (32C35) aan de Dolderseweg 34, 3712 BRHuis ter Heide (gemeente Zeist).

Het betreft een militair terrein. De aanvraag betreft het brandveilig gebruiken van gebouw A165.

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij het voornemen heeft de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 24 december 2015 tot en met 3 februari 2016 op de volgende plaatsen inzien:

  • -

    de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist;

  • -

    de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht.

Zij moeten worden gericht aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

De heer A.A.M. van de Grift van de DCMR, telefoon: 010 - 246 83 73.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

Zaaknummer: 98484984, DMS-nummer: 22068956.