Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2015 nr. DB 2015/451 tot aanwijzing van rechtsgebieden ten behoeve van de eerste identificatie van financiële rekeningen met het oog op de automatische uitwisseling van inlichtingen op basis van de Common Reporting Standard (Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard)

30 december 2015

NR. DB 2015/451

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken; Directie Directe Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard;

Besluit:

Artikel 1 Reikwijdte

Deze regeling geeft uitvoering aan artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard.

Artikel 2 Definitiebepaling

Deze regeling verstaat onder besluit: Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard.

Artikel 3 Aanwijzing rechtsgebieden

Als rechtsgebieden als bedoeld in artikel 11 van het besluit worden aangewezen: Albanië, Andorra, Anguila, Antigua en Barbuda, Argentinië, Aruba, Australië, Bahamas, Barbados, België, Belize, Bermuda, Brazilië, Britse Maagdeneilanden, Brunei Darussalam, Bulgarije, Canada, Chili, China, Colombia, Cook Eilanden, Costa Rica, Curaçao, Cyprus, Denemarken, Dominica, Duitsland, Estland, Faröer Eilanden, Finland, Frankrijk, Ghana, Gibraltar, Grenada, Griekenland, Groenland, Groot-Brittanië, Guernsey, Hongarije, Hong Kong, Ierland, IJsland, India, Indonesië, Israël, Italië, Japan, Jersey, Kaaimaneilanden, Korea, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macau, Maleisië, Malta, Man, Marshall Eilanden, Mauritius, Mexico, Monaco, Montserrat, Nieuw-Zeeland, Niue, Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadinen, Samoa, San Marino, Saoedi Arabië, Seychellen, Singapore, Sint Maarten, Slovenië, Slowakije, Spanje, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Turkije, Turks- en Caicoseilanden, Uruguay, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

TOELICHTING

In de onderhavige regeling worden rechtsgebieden aangewezen ten behoeve van de eerste identificatie van financiële rekeningen met het oog op de automatische uitwisseling van inlichtingen op basis van de Common Reporting Standard. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de delegatiebepaling in artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard (UB CRS). Volgens genoemde bepaling in het UB CRS kunnen bij ministeriële regeling rechtsgebieden worden aangewezen ten aanzien waarvan een rapporterende financiële instelling de procedures, bedoeld in de artikelen 4 en 6 van het UB CRS, moet toepassen om vast te stellen of een rekeninghouder van een bestaande rekening of een uiteindelijk belanghebbende van een passieve NFE als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel v, van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) met een bestaande rekening hiervan fiscaal inwoner is. Op grond van de regeling worden als rechtsgebieden aangewezen de rechtsgebieden die zich ten overstaan van de G20 hebben gecommitteerd aan automatische gegevensuitwisseling op basis van de Common Reporting Standard (CRS). Hieronder vallen onder andere alle landen die de multilaterale overeenkomst (MCAA 1) hebben ondertekend. Met deze rechtsgebieden zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van het jaar 2016 of 2017 een CRS-overeenkomst tot stand komen op grond waarvan het land Nederland en het betreffende rechtsgebied in het jaar 2017, respectievelijk het jaar 2018, over het kalenderjaar 2016, respectievelijk het kalenderjaar 2017, CRS-informatie zullen uitwisselen. Ingevolge de artikelen 10b en 10c van de WIB zullen rapporterende financiële instellingen in het jaar 2017, respectievelijk 2018, aan de Belastingdienst moeten rapporteren over rekeningen die worden gehouden door rekeninghouders uit – dan wel door uiteindelijk belanghebbenden van passieve NFE’s die zijn gevestigd in – de andere EU-lidstaten en de rechtsgebieden waarmee in de loop van 2016, respectievelijk 2017, daadwerkelijk CRS-overeenkomsten worden gesloten. Artikel 11 van het UB CRS en de (aangewezen rechtsgebieden in de) regeling geven rapporterende financiële instellingen een juridische basis om de identificatieprocedures, bedoeld in de artikelen 4 en 6 van het UB CRS, toe te passen ten aanzien van de bedoelde rechtsgebieden vooruitlopend op de totstandkoming van CRS-overeenkomsten met deze rechtsgebieden. Hierdoor kunnen de rapporterende financiële instellingen tijdig de genoemde identificatieprocedures uitvoeren ten aanzien van bedoelde rechtsgebieden zodat zij vervolgens aan hun rapportageverplichting op grond van de WIB kunnen voldoen. Voor de achtergrond van genoemd artikel 11 van het UB CRS en de regeling wordt verder verwezen naar de toelichting op artikel 11 in de nota van toelichting bij het UB CRS.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D Wiebes


X Noot
1

Multilateral Competent Authority Agreement on automatic exchange of financial account information.

Naar boven