Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2015, 47076Ruimtelijke plannen

Ter inzage: omgevingsvergunning

Logo Bergen (NH)

•Vennewatersweg 29, 1935 AS, Egmond-Binnen - bouw bedrijfswoning.

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 24 december 2015 zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Bergen. Tijdens deze zes weken kunnen belanghebbenden hierover schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Bergen.

Bergen, 2 3 december 2015

Burgemeester en wethouders van Bergen (NH)