Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2015, 46969Overig

Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 13, derde lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet;

maakt bekend dat de bedragen, zoals opgenomen in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, op grond van artikel 13, derde lid van dit besluit in de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017 als volgt luiden:

Bedragen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag:

Bedrag geldend voor 2015

Bedrag geïndexeerd voor 2016

Artikel 2

€ 3 720

€ 3 720

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

€ 6 696

€ 6 696

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

€ 3 720

€ 3 720

Artikel 3, tweede lid, onderdeel a

€ 17 112

€ 17 112

Artikel 3, tweede lid, onderdeel b

€ 8 742

€ 8 742

Artikel 4, eerste lid, onderdeel a

€ 774 000

€ 757 500

Artikel 4, eerste lid, onderdeel b

€ 387 000

€ 378 750

Artikel 4, eerste lid, onderdeel c

€ 258 000

€ 252 500

Artikel 4, tweede lid, onderdeel a

€ 3 870 000

€ 3 787 500

Artikel 4, tweede lid, onderdeel b

€ 1 935 000

€ 1 893 750

Artikel 4, tweede lid, onderdeel c

€ 1 032 000

€ 1 010 000

Artikel 5, eerste lid, onderdeel a

€ 258 000

€ 252 500

Artikel 5, eerste lid, onderdeel b

€ 258 000

€ 252 500

Artikel 5, eerste lid, onderdeel c

€ 129 000

€ 126 250

Artikel 5, tweede lid, onderdeel a

€ 1 290 000

€ 1 262 500

Artikel 5, tweede lid, onderdeel b

€ 774 000

€ 757 500

Artikel 5, tweede lid, onderdeel c

€ 387 000

€ 378 750

Artikel 6, eerste lid, onderdeel a

€ 129 000

€ 126 250

Artikel 6, eerste lid, onderdeel b

€ 64 500

€ 63 125

Artikel 6, eerste lid, onderdeel c

€ 32 500

€ 31 562

Artikel 6, tweede lid, onderdeel a

€ 64 500

€ 63 125

Artikel 6, tweede lid, onderdeel b

€ 32 250

€ 31 562

Artikel 6, tweede lid, onderdeel c

€ 32 500

€ 31 562

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

€ 14 136

€ 14 136

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

€ 6 696

€ 6 696

Artikel 7, eerste lid, onderdeel c

€ 54 312

€ 54 312

Artikel 7, tweede lid, onderdeel a

€ 27 528

€ 27 528

Artikel 7, tweede lid, onderdeel b

€ 14 508

€ 14 508

Artikel 7, tweede lid, onderdeel c

€ 91 512

€ 91 512

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

€ 683 700

€ 669 125

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

€ 38 700

€ 37 875

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

€ 245 100

€ 239 875

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

€ 180 600

€ 176 750

Artikel 8, tweede lid, onderdeel a

€ 619 200

€ 606 000

Artikel 8, tweede lid, onderdeel b

€ 322 500

€ 315 625

Artikel 8, tweede lid, onderdeel c

€ 193 500

€ 189 375

Artikel 9, eerste lid

€ 13 392

€ 13 392

Bedragen als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag:

Bedrag zoals opgenomen in Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2015

Bedrag geïndexeerd voor 2016

Artikel 9, tweede lid

€ 14 947

€ 15 171

Artikel 9, vierde lid, onderdeel a

€ 253

€ 257

Artikel 9, vierde lid, onderdeel b

€ 20 220

€ 20 523

Artikel 9, vierde lid, onderdeel c

€ 10 110

€ 10 262

Artikel 9, vierde lid, onderdeel d

€ 10 110

€ 10 262

Artikel 9, vierde lid, onderdeel e

€ 5 055

€ 5 131

Artikel 10, eerste lid

€ 506

€ 514

Artikel 10, tweede lid

€ 506

€ 514

Artikel 10, derde lid

€ 1 517

€ 1 540

Artikel 10, vierde lid

€ 5 055

€ 5 131

Toelichting

De in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet opgenomen bedragen worden op grond van artikel 13, eerste lid van dit besluit jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast met het verschil tussen de in dit besluit genoemde bedragen en het bedrag van het in de bijlage bij dit besluit vermelde uren of fulltime equivalents maal het in dat jaar geldende tarief voor integrale loonkosten op schaal 13, zoals opgenomen in de Handleiding overheidstarieven 2016 (zie http://wettenpocket.overheid.nl/portal/add57ad6-77e3-4aca-9666-6d13d992f9ae/document/Handleiding%20Overheidstarieven%202016.pdf).

Enkele bedragen worden op grond van artikel 13, tweede lid van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. De bedragen voor 2016 zijn berekend met de module consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de berekening is uitgegaan van de ontwikkeling van het CPI van december 2014 tot en met oktober 2015. Deze bedroeg 1,5%.