Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2015, 46860Vergunningen

Gemeente Heerlen - aanwijzingsbesluit Toezichthouders Drank- en Horeca

Logo Heerlen

De burgemeester van de gemeente Heerlen,

 

overwegende dat:

 

- Op 1 januari 2013 de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking is getreden waarbij in artikel 41, eerste lid sub b de bevoegdheid om ge-meentelijk toezichthouders aan te stellen bij de burgemeester is neer-gelegd.

- De beoogde toezichthouders voldoen aan de eisen zoals neergelegd in de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet.

 

BESLUIT

 

Aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 41, eerste lid, sub b, van de Drank- en Horecawet en met in achtneming van het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (toezicht op naleving), voor activiteiten die horen bij het evenement Serious Request 2015 in Heerlen:

 

- De heer J.C.P. Kostons,

- De heer K.G.T.H. Hensen,

- De heer R.R. Naberhuis,

- De heer A.F. van den Bosch,

- De heer W.C.A. Habets,

- De heer W.R.G. Linzen,

- De heer J. Curfs,

- Mevrouw J. Konings.

 

Heerlen, 14 december 2015

 

de burgemeester van Heerlen,

 

R.K.H. Krewinkel