Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamStaatscourant 2015, 46013Vergunningen

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

Logo Schiedam

De burgemeester van Schiedam heeft op 10 december 2015 de onderstaande vergunning verleend voor het organiseren van een evenement. Het betreft:

 

• Oudejaarsfeest Vlaardingerdijk op de Vlaardingerdijk te Schiedam op donderdag 31 december 2015.

 

Vanaf 14 december 2015 ligt een afschrift van de verleende vergunning, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1.

 

Gedurende de bovengenoemde periode kunt u tegen de verleende vergunning een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom u tegen de verleende vergunning bent en waarom u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam.

 

Intussen blijft de vergunning geldig. Als u echter vindt dat deze meteen moet worden geschorst dan kunt u daarvoor een verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

 

Voorwaarde hiervoor is dat u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Aan een procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden.