Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SliedrechtStaatscourant 2015, 45515Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Buitengebied

Logo Sliedrecht

Ter inzage

Vanaf 17 december 2015 ligt het ontwerp bestemmingsplan 1e herziening Buitengebied ter inzage. Gedurende zes weken, dus tot en met 27 januari 2016, kan een ieder het plan raadplegen op de volgende manieren:

‘Bestemmingsplannen’ (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bp03buitengebiedh1-2001)

 

Plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit het totale plangebied van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’

 

Inhoud bestemmingsplan

Middels deze bestemmingsplanprocedure wordt het volgende mogelijk gemaakt:

  • 1.

    Groei van de melkveehouderij, zoals gevestigd op Parallelweg 19 en verbreding binnen de paardenhouderij op Parallelweg 15 door naast fok en training ook beperkt pensionstalling mogelijk te maken;

  • 2.

    Uitbreiding van het bouwvlak in noordelijke richting, zoals gevestigd op Kweldamweg 36.

 

Mogelijkheid zienswijzen 

Tijdens de periode waarin het plan ter inzage ligt kunt u op de website van de gemeente digitaal een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Uw zienswijze kunt u ook schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.

 

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 956.