Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2015, 45081Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/243315, tot wijziging van de Regeling tarieven scheepvaart 2005 en de Regeling olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995 voor het jaar 2016 in verband met indexering

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 12:2 van de Arbeidstijdenwet, artikel 51, tweede lid, van de Binnenvaartwet, artikel 529j, van Boek 8, van het Burgerlijke wetboek, artikel 5, derde lid, van de Loodsenwet, de artikelen 4, tweede lid, 17, eerste lid, en 21, eerste lid, van de Meetbrievenwet 1981, artikel 311a, derde lid, van het Wetboek van Koophandel, artikelen 5, tweede lid, 17, derde lid, en 34 van de Wet bestrijding maritieme ongevallen, artikel 14, derde lid, van de Wet havenstaatcontrole, artikel 23, tweede lid, van de Wet laden en lossen zeeschepen, de artikelen 2, derde lid, en 10 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, artikel 26, tweede lid, van de Wet kabelbaaninstallaties, artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 40, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de artikelen 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, artikel 62, onderdelen a, b, c, d, f en i, van de Wet zeevarenden, artikel 2.4:12 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, artikel 2, tweede lid, van het Besluit tariefstelling certificaat verplichte verzekering of andere financiële zekerheid voor zeeschepen en artikel 37, derde lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.1a. omhangbepaling

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 34 van de Wet bestrijding maritieme ongevallen.

B

Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.436’ vervangen door: € 1.450.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 911’ vervangen door: € 920.

3. In het derde lid wordt ‘€ 408’ vervangen door: € 412.

C

In artikel 1.5, eerste en tweede lid, wordt ‘€ 155’ vervangen door: € 157.

D

In artikel 1.7 wordt ‘€ 114’ vervangen door: € 115.

E

In artikel 1.8 wordt ‘€ 114’ vervangen door: € 115.

F

In artikel 1.10, eerste en tweede lid, wordt ‘€ 101’ vervangen door: € 102.

G

In artikel 1.11 wordt ‘€ 120’ vervangen door: € 121.

H

Artikel 1.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘€ 114’ vervangen door: € 115.

2. In het vierde lid wordt ‘€ 256’ vervangen door: € 259.

I

Artikel 1.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 392’ vervangen door: € 396.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 115’ vervangen door: € 116.

J

In artikel 1.18 wordt ‘€ 203’ vervangen door: € 205.

K

Artikel 1.21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 43,45’ vervangen door: € 44,10.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 16,36’ vervangen door: € 16,61.

L

Artikel 1.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 48,91’ vervangen door: € 49,64.

2. In het tweede lid en derde lid wordt ‘€ 16,36’ vervangen door: € 16,61.

M

In artikel 1.23 wordt ‘€ 82’ vervangen door: € 83.

N

Artikel 1.24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 111’ vervangen door: € 112.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 583’ vervangen door: € 574.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 178’ vervangen door: € 180.

O

Artikel 1.31 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 136’ vervangen door: € 137.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 136’ vervangen door ‘€ 137’ en wordt ‘€ 89’ vervangen door € 90.

P

Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 145’ vervangen door: € 146.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 306’ vervangen door: € 309.

3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘€ 266’ vervangen door: € 269.

Q

In artikel 2.3 wordt ‘€ 145’ vervangen door: € 146.

R

In artikel 2.4 wordt ‘€ 409’ vervangen door: € 413.

S

In artikel 2.5 wordt ‘€ 1.043’ vervangen door: € 1.053.

T

Artikel 2.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 148’ vervangen door: € 149.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 51’ vervangen door: € 52.

U

In artikel 2.7 wordt ‘€ 114’ vervangen door: € 115.

V

In artikel 2.8, onderdeel a, wordt ‘€ 114’ vervangen door: € 115.

W

In artikel 2.9 wordt ‘€ 114’ vervangen door: € 115.

X

Artikel 2.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.440’ vervangen door: € 1.454.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 155’ vervangen door: € 157.

3. In het derde lid wordt ‘€ 129’ vervangen door: € 130.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 443’ vervangen door: € 447.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 148’ vervangen door: € 149.

Y

Artikel 2.11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 284’ vervangen door: € 287.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 171’ vervangen door: € 173.

Z

In artikel 2.12 wordt ‘€ 162’ vervangen door: € 164.

AA

In artikel 2.13, onderdeel a, wordt ‘€ 114’ vervangen door: € 115.

BB

In artikel 2.14 wordt ‘€ 114’ vervangen door: € 115.

CC

In artikel 2.16 wordt ‘€ 232’ vervangen door: € 234.

DD

Artikel 2.17 wordt als volgt gewijzigd:

1. De in het eerste lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Type onderzoek

<75 m

>75 M

Onderzoek eerste afgifte

€ 146

 

Onderzoek eerste afgifte

 

€ 293

Viseren certificaten

€ 75

 

Viseren certificaten

 

€ 75

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 146

 

Onderzoek hernieuwde afgifte

 

€ 146

2. In het tweede lid wordt ‘€ 356’ vervangen door: € 360.

3. In het derde lid wordt ‘€ 535’ vervangen door: € 540.

EE

In artikel 2.19 wordt ‘€ 169’ vervangen door: € 171.

FF

Artikel 2.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 169’ vervangen door: € 171.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 232’ vervangen door: € 234.

GG

In artikel 2.21 wordt ‘€ 232’ vervangen door: € 234.

HH

Artikel 2.21a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 162’ vervangen door: € 164 en wordt na de punt ‘Dit tarief is ook van toepassing op schepen < 400 GT die een verklaring als bedoeld in artikel 12a van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen hebben aangevraagd.’ toegevoegd.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 232’ vervangen door: € 234 en wordt na de punt ‘Dit tarief is ook van toepassing in het geval van de afgifte of tussentijdse vervanging van een vrijwillige verklaring.’ toegevoegd.

II

Artikel 2.21b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 145’ vervangen door: € 146.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 232’ vervangen door: € 234.

JJ

In artikel 2.21c wordt ‘€ 158’ vervangen door: € 160.

KK

Artikel 2.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 225’ vervangen door: € 227.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 232’ vervangen door: € 234.

LL

In artikel 2.24 wordt ‘€ 71’ vervangen door: € 72.

MM

Artikel 2.25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a wordt ‘€ 109’ vervangen door: € 110.

2. In het eerste lid, onderdeel b wordt ‘€ 73’ vervangen door: € 74.

3. In het eerste lid, onderdeel C wordt ‘€ 129’ vervangen door: € 128.

4. In het tweede lid, wordt ‘€ 234’ vervangen door: € 232.

NN

In artikel 2.26 wordt ‘€ 145’ vervangen door: € 146.

OO

In artikel 2.27 wordt ‘€ 116’ vervangen door: € 117.

PP

In artikel 2.28, eerste en tweede lid, wordt ‘€ 134’ vervangen door: € 135.

QQ

In artikel 2.30 wordt ‘€ 89’ vervangen door ‘€ 90’ en wordt ‘€ 136’ vervangen door: € 137.

RR

Artikel 2.33, eerste lid, wordt ‘€ 136’ vervangen door ‘€ 137’ en wordt ‘€ 89’ vervangen door: € 90.

SS

Artikel 3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.461’ vervangen door: € 1.476.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 502’ vervangen door: € 507.

TT

Artikel 3.1a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘USD 2.091’ vervangen door: USD 2.112.

2. In het tweede lid wordt ‘USD 166’ vervangen door: USD 168.

UU

In artikel 3.2 wordt ‘€ 232’ vervangen door: € 234.

VV

Artikel 3.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid en derde lid wordt ‘€ 232’ vervangen door: € 234.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 291’ vervangen door: € 294.

WW

In artikel 3.5 wordt ‘€ 142’ vervangen door: € 143.

XX

Artikel 3.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 119’ vervangen door: € 120.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 139’ vervangen door: € 140.

YY

Artikel 3.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 119’ vervangen door: € 120.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 139’ vervangen door: € 140.

ZZ

In artikel 3.9 wordt ‘€ 132’ vervangen door: € 133.

AAA

Na artikel 3.9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.10. Tarief verzekeringscertificaat Verdrag van Nairobi

Voor de afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bestrijding maritieme ongevallen is een tarief verschuldigd van € 270.

BBB

In artikel 4.1 wordt ‘€ 158’ vervangen door: € 160.

CCC

In artikel 4.2 wordt ‘€ 74’ vervangen door: € 75.

DDD

In artikel 4.3, eerste lid, wordt ‘€ 145’ vervangen door: € 146.

ARTIKEL II

Artikel 2 van de Regeling olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 48,91’ vervangen door: € 49,64.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 35,69’ vervangen door: € 36,23.

3. In het derde lid wordt ‘€ 16,36’ vervangen door: € 16,61.

ARTIKEL III

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt gepubliceerd na 31 december 2015 treedt de regeling in werking met ingang van de dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2. Artikel I, onderdeel A en AAA treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet bestrijding maritieme ongevallen in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

TOELICHTING

Algemeen

Met onderhavige regeling worden voor het jaar 2016 in de Regeling tarieven scheepvaart 2005 tariefwijzigingen aangebracht in verband met de inflatiecorrectie.

De door de ILT gehanteerde tarieven stijgen met 1%. Hierbij kan de tariefwijziging per individueel product iets afwijken vanwege afronding.

Op 1 juni 2010 is de afgifte van een aantal vergunningen door de Minister van Infrastructuur en Milieu in mandaat overgedragen aan Kiwa N.V. (Kiwa). De door Kiwa gehanteerde tarieven, die kostendekkend zijn, stijgen met de inflatiecorrectie van 1% en dalen met een efficiencyfactor. Deze factor bedraagt –2,0% per 1 januari 2016 voor de regeling tarieven Scheepvaart. Per saldo leidt dit tot een tariefmutatie van –1,0%. Hierbij kan de tariefwijziging per individueel product iets afwijken vanwege afronding.

De door Kiwa gehanteerde tarieven, die niet kostendekkend zijn, stijgen met de inflatiecorrectie van 1%.

De tarieven van VAMEX zijn niet gewijzigd.

De stijging van de tarieven in de Regeling olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995 wordt in het artikelsgewijze deel toegelicht.

Administratieve lasten

De onderhavige wijzigingsregeling bevat alleen wijzigingen van de tarieven die door de ILT, SAB en Kiwa in rekening worden gebracht voor het verlenen van diensten. Aan deze wijzigingsregeling zijn administratieve lasten noch nalevingskosten voor de burger of het bedrijfsleven verbonden.

Consultatie

Het voorstel voor de tarieven van de ILT is in de periode van 10 november tot en met 26 november 2015 voorgelegd in het besloten ledendomein van het Overleg Infrastructuur en Milieu. Parallel aan deze consultatie zijn de tariefvoorstellen van Kiwa voor 2016 van 26 oktober tot 9 november 2015 voorgelegd aan de brancheorganisaties. Het beeld ten aanzien van de tarieven voor de scheepvaart is positief. Slechts een respondent had opmerkingen. De ILT zal contact met de respondent opnemen en reageren op zijn opmerkingen.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdelen A en AAA

Deze bepalingen maken deel uit van de invoering van de WBMO. De WBMO dient vooral voor de implementatie van het op 18 mei 2007 te Nairobi tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken (Trb. 2008, 115), hierna aan te duiden als het Verdrag. Dit verdrag verbetert de mogelijkheden voor kuststaten om op te treden tegen bijna zinkende of strandende schepen en om wrakken van zeeschepen snel en adequaat te doen opruimen. De WBMO vervangt de tot nog toe geldende Wet bestrijding ongevallen Noordzee (hierna: Wet BON). Voor een nadere toelichting op de WBMO wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij deze wet, Kamerstukken II 2014/15, 34 069, nr. 3, herdruk. Deze bepalingen betreffen een uitvoeringsaspect die voortvloeit uit deze wet.

De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt gewijzigd in de zin dat een tarief is vastgesteld dat verschuldigd is voor de afgifte van een verzekeringscertificaat als bedoeld in artikel 28 WBMO. Het tarief is in overleg met de ILT vastgesteld waarbij uit is gegaan van een kostendekkend tarief. Voor een verdere toelichting op de administratieve lasten die het gevolg zijn van deze bepalingen wordt verwezen naar paragraaf 8.2 van de memorie van toelichting bij de WBMO.

Artikel II

De Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) brengt kosten in rekening voor werkzaamheden met betrekking tot het olie-afgifteboekje. Deze werkzaamheden dient de SAB kostendekkend uit te voeren. In verband met de indexering van de tarieven en het doorrekenen van kosten ten behoeve van de optimalisering van de processen stijgen deze tarieven met 1,5%.

Artikel III

Eerste lid

Op grond van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten treden ministeriële regelingen in werking met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Bekendmaking geschiedt uiterlijk twee maanden voor inwerkingtreding. In deze wijzigingsregeling wordt afgeweken van deze termijn van twee maanden. Dit vanwege het feit dat het doorschuiven van de inwerkingtreding van 1 januari naar het volgende vaste verandermoment (1 april 2016) zou leiden tot grote nadelige (financiële) gevolgen voor de ILT, SAB en Kiwa.

Tweede lid

Artikel I, onderdeel A en AAA en artikel II zijn een onderdeel van de invoering van de WBMO. Om die reden is de inwerkingtreding van deze bepalingen gekoppeld aan de inwerkingtreding van de WBMO.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus