Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 10 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/242723, houdende wijziging van de Regeling communicatie rijksbinnenwateren en de Regeling routerings- en meldingssystemen voor schepen in volle zee voor de Nederlandse kust

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, artikel 9.02, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement en artikel 2, eerste lid, van het Besluit routerings- en meldingssystemen voor schepen in volle zee voor de Nederlandse kust;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling communicatie rijksbinnenwateren wordt als volgt gewijzigd:

A

Na ‘Paragraaf 3. Meldingen met betrekking tot de in bijlage 2 genoemde vaarweggedeelten’ wordt, onder vernummering van ‘Paragraaf 3. Slotbepalingen’ tot Paragraaf 5. Slotbepalingen, een paragraaf ingevoegd:

Paragraaf 4. Toegestane afmetingen en diepgang vaarweggedeelten.

Artikel 8a

De vaarwegen, en de daarop toegestane grootste lengte, breedte en diepgang van een schip of samenstel, bedoeld in artikel 9.02, eerste lid van het Binnenvaartpolitiereglement, zijn opgenomen in bijlage 3 van deze regeling.

B

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren.

C

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

In het overzicht IVS90 objecten wordt in de Tabel ‘Zuid West’ in de tweede kolom (VHF) bij ‘Volkeraksluizen Willemstad’ 18 vervangen door 64.

D

In bijlage 2 wordt de paragraaf ‘Regio Rotterdam’ als volgt gewijzigd:

1. In de vierde tabel ‘Regionale Verkeerscentrale Dordrecht Operationele voormelding’ komt de kolom ‘Hoe’ als volgt te luiden:

Hoe

Telefoon

078-6337733

Telefax

078-6337750

E-mail:

rvc-algemeen@rws.nl

HAMIS

VHF 71.

2. In de vijfde tabel ‘Regionale Verkeerscentrale Dordrecht Vertrekkende en verhalende zeeschepen’ komt de kolom ‘Hoe’ als volgt te luiden:

Hoe

Telefoon

078-6337733

Telefax

078-6337750

E-mail:

rvc-algemeen@rws.nl

HAMIS

VHF 71.

E

De bij deze regeling gevoegde bijlage wordt toegevoegd als bijlage 3.

ARTIKEL II

In de Regeling routerings- en meldingssystemen voor schepen in volle zee voor de Nederlandse kust wordt in bijlage 2 in de aanhef van de onderdelen 1 en 2 respectievelijk ‘artikel 9’ en ‘artikel 11’ telkens vervangen door artikel 8.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL E, VAN DEZE REGELING.

Bijlage 3 Toegestane afmetingen van een schip of een samenstel op de vaarwegen, als bedoeld in artikel 9.02, eerste lid, Binnenvaartpolitiereglement

Vaarweg

Lengte in m

Breedte in m

Diepgang in m

Fryslân

     

Haven Terschelling

85

12,00

3,40

Haven Vlieland

60

10,00

3,40

Vaarweg tussen zee en Harlingen, via het Stortemelk, de Vliestroom, de Blauwe Slenk en het vaarwater langs de Pollendam

140

 

6,50

Prinses Margrietkanaal

110,50

11,50

3,20

       

Groningen

     

Van Starkenborghkanaal

110,50

11,50

3,20

Eemskanaal van km 0,00 t/m km 19,74

144

13

4,50

Eemskanaal van km 19,74 t/m km 26,44

144

13

5,00

Overijssel

     

Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen

     

– Geldersche IJssel- Delden (beneden de sluis)

– Delden – Enschede

110

11,50

2,801

 

110

9,75

2,60 of

 

110

11,50

2,20

Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen

110

9,75

2,50

       

Overijssel/Gelderland

     

Geldersche IJssel

     

– IJsselkop2 – Stadsbrug Kampen

110

12,00

 

– Stadsbrug Kampen – Ketelmeer

200

17,50

 

Zwolle-IJsselkanaal

110

12,00

3,253

Meppelerdiep

     

– van Zwarte Water via Meppelerdiepkeersluis – Kaapbrug

110

12,00

3,254

– via Grote Kolksluis

55

8,20

2,804

Zwarte Water

110

12,00

3,253

Zwolsche Diep

110

12,00

3,003

Ramsdiep

110

11,50

3,003

Zwanendiep

85

9,50

2,703

       

Noord-Holland

     

De betonde vaarwateren tussen zee en Den Helder

   

9.00

Marinehaven Willemsoord

200

 

8.00

Oranjesluizencomplex

     

– Noordersluis

70

13,50

3,505

– Middensluis

90

17,50

3,505

– Zuidersluis

70

13,50

3,505

– Prins Willem Alexandersluis

200

23,00

3,505

Noordzeekanaal en Noordzeesluizen te IJmuiden

325

42,00

13,10

– 1e Rijksbinnenhaven

   

3,50

– 2e Rijksbinnenhaven

   

5,70

– 3e Rijksbinnenhaven

   

5,70

– Kruithaven, buitenzijde (meerstoelen)

   

9,10

– Zijkanaal B (zuidelijk deel)

   

1,80

– Zijkanaal C

 

11,40

3,00

– Zijkanaal D

   

3,00

– Zijkanaal E

   

2,20

– Zijkanaal G over een lengte van 1000 m gemeten uit de as van het Noordzeekanaal

   

8,00

– Zijkanaal H

   

1,30

Haven Marken

55

6,60

1,905

       

Flevoland

     

IJsselmeer

     

– Houtribsluis

190

17,50

3,50

– Krabbersgatsluis

110

11,60

3,203

– Naviduct

110

11,45

3,203

– Lorentzsluizen:

     

grote sluis

120

13,00

3,506

kleine sluis

67

8,20

3,507

– Stevinsluis

120

13,00

3,507

– Noorderhaven Breezanddijk

50

11,50

2,807

– Zuiderhaven Breezanddijk

95

11,50

2,507

– Buiten- en voorhavens Den Oever en Kornwerderzand

120

13,00

3,507

Randmeren Flevoland

     

– Nijkerkersluis

90

9,50

3,003

– Roggebotsluis

90

9,50

3,003

       

Noord-Holland/Utrecht

     

Buitenhaven van Muiden en toegangsgeul

     

– Grote Zeesluis – IJmeer

45

7,50

1,80

Amsterdam-Rijnkanaal

200

23,50

4,00

Lekkanaal

200

17,70

3,507

Merwedekanaal (benoorden de Lek)

110

11,50

2,808

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

     

– Doorslagsluis – km 2,2

39

5,45

1,759

– km 2,2 – Oudewater (km 17,9)

39

5,45

1,75

– km 17,9 – Haastrechtse brug

39

5,45

1,90

       

Zuid-Holland

     

Hollandsche IJssel

     

– van km 0.0 tot km 1.1

39

5,45

2,5010

– van km 1.1 tot km 3.4

110

11,50

3,1511

– van km 3.4 tot km 4.5

110

11,50

3,6011

– van km 4.5 tot km 7.0

110

11,50

4,0511

– van km 7.0 tot km 19.7

110

11,50

4,7011

Oude Maas (zeevaart)

175

25

8,80

Dordtsche Kil en de daarop aansluitende vaarweg naar de havens van het Industrie- en Havenschap Moerdijk (zeevaart)

175

25,00

8,00

Volkeraksluizen

225

23,50

4,75

Boven-Merwede/Beneden-Merwede/ Nieuwe Merwede/Noord/Oude Maas/Dordtsche Kil/ Hollandsch Diep/Amer/Haringvliet

     

– algemeen

225

23,50

 

– duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte vóór de duwboot (maximum lengte 40m))

153

34,35

 

– duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte vóór de duwboot (maximum lengte 40m))

229,50

22,90

 

Beneden-Merwede

   

4,4011

Bergsche Maas

193

17,50

4,0011

Nieuwe Merwede (Biesboschsluis)

55

6,60

3,20

Het Spui

110

11,50

2,80

Noord

   

4,4011

Rietbaan

     

– van km 977,3 tot km 978,965

85

8,2

2,8

– van km 978,965 tot km 979,8

135

17

4

Nieuwe Maas (beheersgebied Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid)

225

23,50

 

– duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot (maximum lengte 40m))

153

34,35

4,50

– duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot (maximum lengte 40m))

229,50

22,90

4,50

       

Noord-Brabant

     

Zuid-Willemsvaart

     

– sluis 13 t/m sluis 4

     

<= 68

6812

7,25

1,90

>68

8012

5,20

1,90

– sluis4 – Maximakanaal

     

<= 105

10512

9,60

3,00

>105

11012

7,25

3,00

       

Máximakanaal

     

≤105m

105

9,50

3,00

>105

110

6,70

3,00

       

Wilhelminakanaal, met inbegrip van de Amertak

     

– Amer – sluis I

135

11,50

3,0013

– sluis I – sluis II

90

9,60

2,70

– sluis II – industriehaven Loven

63

7,25

2,10

– industriehaven Loven – Beatrixkanaal

63

7,25

1,90

– Beatrixkanaal – Zuid-Willemsvaart

110

6,70

1,90

<= 68

6812

7,25

1,90

> 68

8012

5,20

1,90

Markkanaal

90

9,60

2,60

Donge km 0,00 tot km 0,93

110

11,50

3,0013

Oude Maasje

     

– Bergsche Maas – haven Waspik

95

11,50

2,50

– haven Waspik – haven Sprang Capelle

60

6,60

2,50

       

Zeeland

     

Zuid-Vlije/Krammer/ Zijpe/Mastgat/Keeten/ Oosterschelde

200

23,50

 

Schelde-Rijnverbinding

225

23,50

4,30

Volkerak

225

23,50

4,75

Krammersluizen

200

23,50

4,7514

Kanaal door Zuid-Beveland

     

– gehele kanaal

200

23,50

4,7515

– vanaf de parallel 51º 27'.9 N

200

23,50

5,2515

Veerse Meer

130

18,00

 

Roompotsluis

95

14,50

5,0016

Bergsediepsluis

34

6,00

2,0017

Handelshaven Breskens18

95

   

Veerhaven Terneuzen

80

9,50

 
       

Limburg

     

Maas

     

– van km 8,650 -Julianakanaal

137,50

14,00

3,00

– van km 64,5 -Julianakanaal

110

12,00

2,80

– sluis Linne

193

13,50

3,0019

– sluis Roermond

193

13,50

3,0020

Sluis Belfeld

     

– oostsluis> 137,50m

137,50

193

15,50

13,50

3,50

3,50

– west- en middensluis:

137,50

15,50

3,00

Sluis Sambeek

     

– oostsluis> 137,50m

137,50

193

15,50

13,50

3,50

3,50

– west- en middensluis:

137,50

15,50

3,20

– sluis Grave

137,50

15,50

3,2021

– Prinses Maxima sluizen te Lith

     

Zuidkolk

113,50

13,50

3,5022

Noordkolk

193

17,50

4,0023

– Maasbracht monding Julianakanaal – km 110,500

     

≤ 137,50 m

137,50

15,50

3,00

> 137,50 m

193

13,50

3,00

km 110,500 – Grave boven

     

≤ 137,50 m

137,50

15,50

3,50

> 137,50 m

193

13,50

3,50

– Traject Grave boven- km 182 (brug A50)

137,50

15,50

3,2020

– Traject km 182 (brug A50)- km 226

     

≤ 137,50

137,50

15,50

4,0024

>137,50

193

13,50

4,0023

Julianakanaal

     

– Traject Gekanaliseerde Maas – Beatrixhaven

137,50

14,00

3,00

– Traject Beatrixhaven – haven Stein

     

<= 110

110

12,00

3,00

> 110 m

137,50

11,50

3,00

– Traject Haven Stein – sluis Born

137,50

14,00

3,00

– Sluis Born westsluis

132,50

13,50

2,80

– Sluis Born midden- en oostsluis

137,50

15,50

3,00

– Traject Born – km 36,6

     

≤ 137,50

137,50

15,50

3,00

> 137,50

193

13,50

3,00

– Sluis Maasbracht oostsluis

193

13,50

3,00

– Sluis Maasbracht midden -en westsluis

137,50

15,50

3,00

Lateraalkanaal Linne-Buggenum

     

– Sluis Heel oostsluis

193

13,50

3,00

– Sluis Heel westsluis

137,50

15,50

3,00

Maas-Waalkanaal

     

km 0,0 (Maas)- km 10,7

     

≤137,50 m

137,50

15,50

3,50

> 137,5 m

193

13,50

3,50

km 10,7 – km 12,9

225

15,50

3,7025

km 12,9 – km 13,4 (Waal)

     

≤ 193 m

193

22,90

3,7025

> 193 m

225

17,50

3,7025

Kanaal van Sint Andries

110

13,50

3,5026

Verbindingskanaal in het Bossche Veld en Zuid-Willemsvaart tot grens Smeermaas

86

8,30

2,50

Kanaal Wessem – Nederweert

     

– km 0,00 – km 0,85

137,50

15,50

3,00

– km 0,85 – km 2,20

95

9,60

2,50

– km 2,20 – km 16,30

95

9,60

2,10

oude sluis Panheel

95

7,25

2,10

Noordervaart

     

Sluis Hulzen

62

7,25

1,65

X Noot
1

Op het pand Geldersche IJssel – Eefde (voorpand) evenveel minder dan 2,80 m als de buitenwaterstand sluis Eefde lager is dan NAP + 3,20 m.

X Noot
2

Schepen die gebruik maken van de hefopening in de spoor- en verkeersbrug Zutphen (km 928,150) moeten rekening houden met de volgende beperkingen: a. de bodem ligt op ca. NAP + 0,50 m, d.w.z. ongeveer 0,50 m hoger dan overigens in dat riviervak; b. de bodembreedte op NAP + 0,50 m is slechts 8,00 m; c. eerst op ca NAP + 2,50 m is een breedte van 12 m aanwezig; d. bij doorvaart hiervan is een sterke waterspiegeldaling mogelijk.

X Noot
3

Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

X Noot
4

Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiep-brug ligt op NAP – 3,50 m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP + 0,50 m en bij een waterstand lager dan NAP – 0,50 m.

X Noot
5

Bij een waterstand van NAP – 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,50 m.

X Noot
6

Bij een waterstand op de Waddenzee gelijk aan of boven NAP of op het IJsselmeer gelijk aan of boven NAP – 0,50 m dan wel evenveel minder dan de waterstand lager is dan NAP respectievelijk NAP – 0,50 m.

X Noot
7

Bij een waterstand van NAP – 0,40 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,40 m.

X Noot
8

Bij een waterstand van NAP – 0,40 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is. Bij een waterstand van NAP + 1,35 m of hoger of zoveel minder als de waterstand op de Lek bij de Koninginnesluis is.

X Noot
9

Bij een waterstand van NAP + 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand is bij de Doorslagsluis te Nieuwegein.

X Noot
10

Bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder dan de waterstand t.o.v. NAP.

X Noot
11

Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

X Noot
12

Schepen langer dan 65 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.

X Noot
13

Bij een waterstand van NAPC + 0,50m of hoger of zoveel minder dan de waterstand beneden NAP + 0,50m.

X Noot
14

Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,75 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,75 m.

X Noot
15

Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,55 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,55 m met dien verstande dat deze diepgang slechts is toegestaan voor schepen die vanaf de Westerschelde komen met als directe bestemming loswal “Kaai 85” te Schore, alsmede voor schepen die vertrekken vanaf deze loswal met als directe bestemming Westerschelde.

X Noot
16

Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

X Noot
17

Bij waterstand Oosterschelde-zijde NAP – 1,50 m of hoger.

X Noot
18

Kielspeling 10% van de waterdiepte.

X Noot
19

Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 16,95 m.

X Noot
20

Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 14,20 m.

X Noot
21

Maas tussen Grave (boven de sluis) en kmr 182 (brug A50) een maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP + 5,20 m.

X Noot
22

Bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 1 m.

X Noot
23

Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP of zoveel minder dan de waterstand in het boventoeleidingskanaal lager is dan NAP + 4,50 m

X Noot
24

Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP of zoveel minder dan de waterstand in het boventoeleidingskanaal lager is dan NAP + 4,50 m

X Noot
25

Of zoveel minder dan de buiten- of de binnenwaterstand lager is dan NAP + 7,20 m.

X Noot
26

Bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de waterstand bij sluis St. Andries v.w.b. de Maaszijde lager is dan NAP + 1 m dan wel v.w.b. de Waalzijde lager is dan NAP + 2 m.

TOELICHTING

Op 14 oktober jl. is de wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement vastgesteld en deze is op 4 november gepubliceerd (Stb 2015, 395). Met die wijziging is bijlage 13 van het Binnenvaartpolitiereglement komen te vervallen. In die bijlage waren de rijkswateren opgenomen met de daarbij behorende op die wateren toegestane afmetingen van schepen en samenstellen. Op grond van artikel 9.02 van het Binnenvaartpolitiereglement is een schipper verplicht zich aan die afmetingen te houden.

Gelet op de dynamiek van de in de voormalige bijlage 13 opgenomen gegevens werkte het in de praktijk niet optimaal deze gegevens op te nemen in een algemene maatregel van bestuur en is in het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement een grondslag opgenomen om deze afmetingen vast te stellen bij ministeriële regeling. In dat verband wordt de Regeling communicatie rijksbinnenwateren uitgebreid met een bijlage 3 waarin een overzicht van de vaarwegen en de toegestane afmetingen van schepen en samenstellen is opgenomen.

Bij deze wijziging is ook de citeertitel van die regeling aangepast om de verbreding van deze regeling tot uitdrukking te brengen. De Regeling communicatie rijksbinnenwateren zal in het vervolg worden aangehaald als Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren.

Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt om twee onjuiste verwijzingen in de Regeling routerings- en meldingssystemen voor schepen in volle zee voor de Nederlandse kust te herstellen.

Deze regeling zal tegelijkertijd met de hiervoor bedoelde wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement op 1 januari 2016 in werking treden, in overeenstemming met het stelsel van Vaste verandermomenten er wordt echter wel afgeweken van de vaste publicatiemomenten in verband met de samenhang met de wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven