Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod

Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van: College van procureurs-generaal

Aan: hoofden van de OM-onderdelen

Registratienummer: 2015R040

Datum inwerkingtreding: 01-03-2015

Publicatie in Stcrt,:

Vervallen: richtlijn rijden onder invloed, artt. 8, lid 2 e.v. WVW 1994 (2013R016) en de richtlijn rijden onder invloed art 8, lid 1 WVW 1994 (2011R003)

Relevante beleidsregels OM: aanwijzing onderzoek rijden onder invloed (2011A005), aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen (2015A001)

Wetsbepalingen: art. 8, 162 en 163 Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)

Bijlage(n): 1

Beschrijving

Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod en heeft een eigen recidiveregeling.

De richtlijn

Zie de tabellen in de bijlage.

BIJLAGE RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING RIJDEN ONDER INVLOED EN/OF TIJDENS EEN RIJVERBOD

SCHEMA RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING ARTIKEL 8, 162 EN 163 WVW 1994

1. BESTUURDERS MOTORRIJTUIGEN EX BROM-/SNORFIETS

Tabel 1 A

artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994

ERVAREN bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets

Schaal

Bloed/alcohol

gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1e recidive *

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Schaal I:

0,54 – 0,80‰

235 – 350 µg/l

SB € 325

SB € 425

€ 425 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81 – 1,00‰

355 – 435 µg/l

SB € 425

SB € 550

€ 550 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01 – 1,15‰

440 – 500 µg/l

SB € 550

SB € 650

€ 650 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,16 – 1,30‰

505 – 570 µg/l

SB € 650

SB € 650 + 6 mnd OBM ov

€ 650 + 6 mnd OBM ov

***Schaal V:

1,31 – 1,50‰

575 – 650 µg/l

SB € 650 + 2 mnd OBM ov

(bij**

SB € 650 + 6 mnd OBM)

SB € 750 + 6 mnd OBM ov (indien mogelijk 2e punt 123b WVW 1994, dan dagvaarden)

€ 750 + 6 mnd OBM ov

***Schaal VI:

1,51 – 1,65‰

655 – 715 µg/l

SB € 750 + 2 mnd OBM ov

(bij **

SB € 750 + 6 mnd OBM)

€ 850 + 7 mnd OBM ov

€ 850 + 7 mnd OBM ov

***Schaal VII:

1,66 – 1,80‰

720 – 785 µg/l

€ 850 + 2 mnd OBM ov

(bij **

€ 850 + 7 mnd OBM)

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

**** Schaal VIII:

1,81 – 2,00‰

790 – 865 µg/l

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

Schaal IX:

2,01 – 2,15‰

870 – 945 µg/l

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

Schaal X:

2,16 – 2,35‰

950 – 1.020 µg/l

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

Schaal XI:

2,36 – 2,50‰

1.025 - 1.090 µg/l

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

Schaal XII:

2,51 – 2,75‰

1.095 – 1.195 µg/l

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

Schaal XIII:

2,76‰ + hoger

1.200 µg/l + hoger

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

Extra schaal XIV:

   

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

Extra schaal XV:

   

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

Extra schaal XVI:

   

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

** Beroepschauffeurs die van rijbewijscategorie C en/of D voor hun inkomen afhankelijk zijn, krijgen een EMA of onderzoek in plaats van het ASP

*** In het geval de bestuurder potentieel deelnemer is aan het ASP en hem daartoe een beschikking door het CBR is gestuurd kan de geldboete worden gematigd. De verdachte dient e.e.a. wel aan te tonen aan de hand van de beschikking van het CBR. Een mutatie in het rijbewijzenregister die daarvan blijk geeft volstaat ook.

**** In het bestuursrecht is het mogelijk dat een bestuurder vanaf 1,8‰ /785 µg/l die is verwezen naar het onderzoek naar de geschiktheid op grond van de uitslag daarvan alsnog een ASP opgelegd krijgt. In die gevallen is van belang dat wel de geldende boete-eis, al dan niet gematigd wordt, maar de OBM-eis niet wordt overgenomen. De laatste eis dient in dit specifieke geval ook 2 maanden OBM ov te zijn. Ter terechtzitting moet bekend zijn dat verdachte het ASP moet volgen. Verdachte dient dit wel aan te tonen aan de hand van de beschikking van het CBR of e.e.a. moet blijken uit een mutatie in het rijbewijzenregister.

Tabel 1 B

artikel 8 lid 3 WVW 1994

Beginnend bestuurder * motorrijtuigen ex brom-/snorfiets

Schaal

Bloed/alcohol

gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1e recidive**

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Schaal I:

0,22 – 0,80‰

95 – 350 µg/l

SB € 300

SB € 350 + 2 mnd OBM ov

€ 350 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81 – 1,00‰

355 – 435 µg/l

SB € 350 + 2 mnd OBM ov

(bij ***

SB € 350 + 4 mnd OBM)

SB € 450+ 4 mnd OBM ov

€ 450 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01 – 1,15‰

440 – 500 µg/l

SB € 450 + 2 mnd OBM ov

(bij ***

SB € 450 + 4 mnd OBM)

SB € 550 + 4 mnd OBM ov

€ 550 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,16 – 1,30‰

505 – 570 µg/l

SB € 550 + 2 mnd OBM ov

(bij***

SB € 550 + 4 mnd OBM)

SB € 650 + 6 mnd OBM ov

€ 650 + 6 mnd OBM ov

****Schaal V:

1,31 – 1,50‰

575 – 650 µg/l

SB € 650+ 2 mnd OBM ov

(bij***

SB € 650 + 6 mnd OBM)

SB € 750 + 6 mnd OBM ov (indien mogelijk 2e punt 123b WVW 1994, dan dagvaarden)

€ 750 + 6 mnd OBM ov

****Schaal VI:

1,51 – 1,65‰

655 – 715 µg/l

SB € 750 + 2 mnd OBM ov

(bij***

SB € 750 + 6 mnd OBM)

€ 850 + 7 mnd OBM ov

€ 850 + 7 mnd OBM ov

****Schaal VII:

1,66 – 1,80‰

720 – 785 µg/l

SB € 850 + 2 mnd OBM ov

(bij***

€ 850 + 7 mnd OBM)

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

**** Schaal VIII:

1,81 – 2,00‰

790 – 865 µg/l

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

Schaal IX:

2,01 – 2,15‰

870 – 945 µg/l

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

Schaal X:

2,16 – 2,35‰

950 – 1.020 µg/l

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

Schaal XI:

2,36 – 2,50‰

1.025 – 1.090 µg/l

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

Schaal XII:

2,51 – 2,75‰

1.095 – 1.195 µg/l

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

Schaal XIII:

2,76‰ + hoger

1.200 µg/l + hoger

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

Extra schaal XIV:

   

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

Extra schaal XV:

   

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

Extra schaal XVI:

   

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

* Indien het 1e rijbewijs een buitenlands rijbewijs is, wordt de termijn van 5 c.q. 7 jaar berekend vanaf de datum afgifte van dat rijbewijs (zie artikel 8 lid 6 WVW 1994).

** Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

*** Beroepschauffeurs die van rijbewijscategorie C en/of D voor hun inkomen afhankelijk zijn, krijgen als bestuursrechtelijke maatregel een EMA of onderzoek in plaats van hetASP.

**** In het geval de bestuurder potentieel deelnemer is aan het ASP en hem daartoe een beschikking door het CBR is gestuurd kan de geldboete worden gematigd. De verdachte dient e.e.a. wel aan te tonen aan de hand van de beschikking van het CBR. Een mutatie in het rijbewijzenregister, die daarvan blijk geeft, volstaat ook.

***** In het bestuursrecht is het mogelijk dat een bestuurder vanaf 1,8‰ /785 µg/l, die is verwezen naar het onderzoek naar de geschiktheid, op grond van de uitslag daarvan alsnog een ASP opgelegd krijgt. In die gevallen is van belang dat wel de geldende boete-eis, al dan niet gematigd, maar niet de OBM-eis wordt overgenomen. De laatste eis dient in dit specifieke geval ook 2 maanden OBM ov te zijn. Ter terechtzitting moet bekend zijn dat verdachte het ASP moet volgen. Verdachte dient dit wel aan te tonen aan de hand van de beschikking van het CBR of e.e.a. moet blijken uit een mutatie in het CRR.

Op grond van artikel 8 lid 3 WVW 1994 wordt als beginnend bestuurder aangemerkt:

 • 1 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 5 jaar is verstreken na datum afgifte 1e rijbewijs of

 • 2 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 7 jaar is verstreken na datum afgifte 1e rijbewijs, indien betrokkene ten tijde van de afgifte van dat 1e rijbewijs nog geen 18 jaar was.

Tabel 1 C

artikel 8 lid 4 onder a** en b WVW 1994

Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets zonder rijbewijs of tijdens deelname aan het ASP

Schaal

Bloed/alcohol gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Schaal I:

0,22 – 0,80‰

95 – 350 µg/l

SB € 300

SB € 425 + 4 mnd OBM ov

€ 425 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81 – 1,00‰

355 – 435 µg/l

SB € 425 + 4 mnd OBM ov

SB € 550+ 4 mnd OBM ov

€ 550 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01 – 1,15‰

440 – 500 µg/l

SB € 550 + 4 mnd OBM ov

SB € 650 + 4 mnd OBM ov

€ 650 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,16 – 1,30‰

505 – 570 µg/l

SB € 650 + 4 mnd OBM ov

SB € 650 + 6 mnd OBM ov

€ 650+ 6 mnd OBM ov

Schaal V:

1,31 – 1,50‰

575 – 650 µg/l

SB € 650 + 6 mnd OBM ov

SB € 750 + 6 mnd OBM ov

(indien mogelijk 2e punt 123b WVW 1994, dan dagvaarden)

€ 750 + 6 mnd OBM ov

Schaal VI:

1,51 – 1,65‰

655 – 715 µg/l

SB € 750 + 6 mnd OBM ov

€ 850 + 7 mnd OBM ov

€ 850 + 7 mnd OBM ov

Schaal VII:

1,66 – 1,80‰

720 – 785 µg/l

€ 850 + 7 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

Schaal VIII:

1,81 – 2,00‰

790 – 865 µg/l

€ 950+ 8 mnd OBM ov

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

Schaal IX:

2,01 – 2,15‰

870 – 945 µg/l

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

Schaal X:

2,16 – 2,35‰

950 – 1.020 µg/l

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

Schaal XI:

2,36 – 2,50‰

1.025 – 1.090 µg/l

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

Schaal XII:

2,51 – 2,75‰

1.095 – 1.195 µg/l

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

Schaal XIII:

2,76‰ + hoger

1.200 µg/l + hoger

80 uur TS + 18 mnd OBM ov

90uur TS + 21 mnd OBM ov

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

Extra schaal XIV:

   

90 uur TS + 21 mnd OBM ov

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

Extra schaal XV:

   

100 uur TS + 24 mnd OBM ov

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

Extra schaal XVI:

   

110 uur TS + 27 mnd OBM ov

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering

   

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

** Artikel 8 lid 4 onder a WVW 1994 geldt uitsluitend indien rijbewijs is vereist. Dus niet voor het besturen van landbouwtrekkers e.d.

Tabel 1 D

artikel 8 lid 1 WVW 1994 (uitsluitend alcoholgebruik)

Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets

 

First offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Niet tot behoorlijk besturen in staat

€ 850 + 7 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

€ 950 + 8 mnd OBM ov

In ernstige mate niet tot behoorlijk besturen in staat

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

In kennelijke staat van dronkenschap of soortgelijke toestand

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

Tabel 1 E

artikel 8 lid 1 WVW 1994 (drugs/medicijnen of combigebruik)

Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets

 

First offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Er is sprake van enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

Er is sprake van meervoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

70 uur TS + 15 mnd OBM ov

Weigering 163 WVW 1994

€ 1.000 + 9 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

Soort voertuig: Vrachtauto/trekker, al dan niet met aanhanger/oplegger, of een autobus = 1 schaal hoger (Tabel 1D en 1E: naast hogere sanctie)

Rijgedrag:

 • Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag = 1 schaal hoger (Tabel 1D en 1E: naast hogere sanctie)

 • Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade en/of letsel van enige betekenis (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994) = 1 schaal hoger (Tabel 1D en 1E: naast hogere sanctie) + dagvaarden.

Cumulatie:

Ophogingen naar een volgende schaal of naast hogere sanctie worden cumulatief toegepast. Voorbeeld: bestuurder autobus veroorzaakt een aanrijding (geen artikel 6 WVW 1994) :1+1 = 2 schalen hoger (of bij Tabel 1D en 1E: de 2e naast hogere sanctie).

Tabel 1 F

artikel 162 lid 3 WVW 1994 (rijden tijdens rijverbod)

Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets

 

First offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Rijden tijdens rijverbod en geen art. 8 proces-verbaal

SB € 500

SB € 600

€ 600 + 4 mnd OBM ov

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 1 proces-verbaal

Indien mogelijk naast hogere sanctie uit tabel 1 D of E**

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 1 D of E

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 1 D of E

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 2, 3 of 4 proces-verbaal

Indien mogelijk twee schalen hoger dan tabel 1 A, B of C**

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 1 A, B of C

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 1 A, B of C

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 163 proces-verbaal

€ 1.100 + 10 mnd OBM ov**

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

** Let op één sanctie bij artikel 8 of artikel 163 WVW 1994 met artikel 162 lid 3 WVW1994

2. BESTUURDERS BROM- OF SNORFIETS, BROMMOBIEL EN BESTUURDERS GEHANDICAPTENVOERTUIG MET MOTOR

Tabel 2 A

artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994

‘ERVAREN’ bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) of bestuurder gehandicaptenvoertuig met motor

Schaal

Bloed/alcohol

gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Schaal I:

0,54 – 0,80‰

235 – 350 µg/l

SB € 125

SB € 225

€ 225 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81 – 1,00‰

355 – 435 µg/l

SB € 125

SB € 225

€ 225 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01 – 1,30‰

440 – 570 µg/l

SB € 225

SB € 325 + 2 mnd OBM ov

€ 325 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,31 – 1,50‰

575 – 650 µg/l

SB € 225 + 2 mnd OBM ov

SB € 325 + 4 mnd OBM ov

€ 325 + 5 mnd OBM ov

Schaal V:

1,51 – 1,80‰

655 – 785 µg/l

SB € 325 + 2 mnd OBM ov

SB € 425 + 6 mnd OBM ov

€ 425 + 6 mnd OBM ov

Schaal VI:

1,81 – 2,00‰

790 – 865 µg/l

SB € 325 + 4 mnd OBM ov

€ 425 + 7 mnd OBM ov

€ 425 + 7 mnd OBM ov

Schaal VII:

2,01 – 2,50‰

870 – 1.090 µg/l

€ 425 + 7 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 500+ 8 mnd OBM ov

Schaal VIII:

2,51‰ en hoger

1.095 µg/l en hoger

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 600+ 9 mnd OBM ov

€ 600+ 9 mnd OBM ov

Extra schaal:

   

€ 600 + 9 mnd OBM ov

€ 700 + 10 mnd OBM ov

€ 700 + 10 mnd OBM ov

Extra schaal:

   

€ 700 + 10 mnd OBM ov

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering

   

€ 425 + 7 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr

Tabel 2 B

artikel 8 lid 3/4onder a en b WVW 1994

Beginnende bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel), bestuurder bromfiets zonder rijbewijs of bestuurder bromfiets of gehandicaptenvoertuig met motor tijdens deelname aan het ASP

 

bromfietsbestuurder zonder rijbewijs of deelnemer ASP

Schaal

Bloed/alcohol

gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Schaal I:

0,22 – 0,80‰

95 – 350 µg/l

SB € 125

SB € 125 + 2 mnd OBM ov

€ 125 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81 – 1,00‰

355 – 435 µg/l

SB € 125 + 2 mnd OBM ov

SB € 225 + 4 mnd OBM ov

€ 225 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01 – 1,30‰

440 – 570 µg/l

SB € 225 + 2 mnd OBM ov

SB € 325 + 4 mnd OBM ov

€ 325 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,31 – 1,50‰

575 – 650 µg/l

SB € 225 + 2 mnd OBM ov

SB € 325 + 5 mnd OBM ov

€ 325 + 5 mnd OBM ov

Schaal V:

1,51 – 1,80‰

655 – 785 µg/l

SB € 325 + 5 mnd OBM ov

SB € 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 6 mnd OBM ov

Schaal VI:

1,81 – 2,00‰

790 – 865 µg/l

SB € 325 + 6 mnd OBM ov

€ 425 + 7 mnd OBM ov

€ 425 + 7 mnd OBM ov

Schaal VII:

2,01 – 2,50‰

870 – 1.090 µg/l

€ 425 + 7 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

Schaal VIII: hoger

2,51‰ en hoger

1.095 µg/l en hoger

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 600 + 9 mnd OBM ov

€ 600 + 9 mnd OBM ov

Extra schaal:

   

€ 600 + 9 mnd OBM ov

€ 700 + 10 mnd OBM ov

€ 700 + 10 mnd OBM ov

Extra schaal:

   

€ 700 + 10 mnd OBM ov

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering

   

€ 425 + 7 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr

Op grond van artikel 8 lid 3 WVW 1994 wordt als beginnend bestuurder aangemerkt:

 • 1 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 5 jaar is verstreken na datum afgifte 1e rijbewijs of

 • 2 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 7 jaar is verstreken na datum afgifte 1e rijbewijs, indien betrokkene ten tijde van de afgifte van dat 1e rijbewijs nog geen 18 jaar was.

OPMERKING:

 • 1. Indien het 1e rijbewijs een buitenlands rijbewijs is, wordt de termijn van 5 c.q. 7 jaar berekend vanaf de afgiftedatum van dat rijbewijs (zie artikel 8 lid 6 WVW 1994).

 • 2. Artikel 8 lid 4 onder a WVW 1994 geldt uitsluitend indien rijbewijs is vereist. Dus niet voor het besturen van landbouwtrekkers e.d.

Tabel 2 C

artikel 8 lid 1 WVW 1994 (uitsluitend alcoholgebruik)

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor

 

First offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Niet tot behoorlijk besturen in staat

€ 325 + 5 mnd OBM ov

€ 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 6 mnd OBM ov

In ernstige mate niet tot behoorlijk besturen in staat

€ 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325+ 7 mnd OBM ov

In kennelijk staat van dronkenschap of soortgelijke toestand

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325+ 8 mnd OBM ov

€ 325 + 8 mnd OBM ov

Tabel 2 D

artikel 8 lid 1 WVW 1994 (drugs/medicijnen of combigebruik)

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor

 

First offender

1e recidive*

Meervoudige recidive = dagvaarden*

Er is sprake van enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was

€ 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 7 mnd OBM ov

Er is sprake van meervoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was

€ 325 + 7 mnd OBM ov

€ 325 + 8 mnd OBM ov

€ 325 + 8 mnd OBM ov

Weigering ex artikel 163 WVW 1994

€ 425 + 7 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

€ 500 + 8 mnd OBM ov

* Let op taakstrafverbod ex 22b Sr

Rijgedrag:

 • Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag = 1 schaal hoger (Tabel 2C en 2D: naast hogere sanctie)

 • Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade en/of letsel van enige betekenis (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994) = 1 schaal hoger (Tabel 2C en 2D: naast hogere sanctie) + dagvaarden

Cumulatie:

Ophogingen naar een volgende schaal of een naast hogere sanctie worden cumulatief toegepast. Voorbeeld: bestuurder bromfiets veroorzaakt een aanrijding (geen artikel 6 WVW 1994) met recidive:1+1 = 2 schalen hoger (Tabel 2C en 2D:2e naast hogere sanctie)

Tabel 2 E

artikel 162 lid 3 WVW 1994 (rijden tijdens rijverbod)

Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor

 

First offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Rijden tijdens rijverbod en geen art. 8 WVW 1994 proces-verbaal;

SB € 125

SB € 225

€ 225 + 4 mnd OBM ov

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 1 WVW 1994 proces-verbaal

Indien mogelijk naast hogere sanctie uit tabel 2 C of D*

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 2 C of D

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 2 C of D

Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 2, 3 of 4 WVW 1994 proces-verbaal

Indien mogelijk twee schalen hoger dan tabel 2 A of B*

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 2 A of B

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 2 A of B

Rijden tijdens rijverbod in combinatie art. 163 WVW 1994 proces-verbaal

€ 325 + 5 mnd OBM ov*

€ 325 + 6 mnd OBM ov

€ 325 + 6 mnd OBM ov

* Let op één sanctie voor artikel 8 WVW1994 of 163 WVW1994 en artikel 162 lid 3 WVW1994

3. FIETSERS EN BESTUURDERS GEHANDICAPTENVOERTUIG ZONDER MOTOR

Tabel 3 A

artikel 8 lid 2 a of b WVW 1994

Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor

Adem/alcohol gehalte

Bloed/alcohol

gehalte

First Offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Vanaf 235µg/l

Vanaf 0,54‰

SB€ 100

SB € 200

€ 200

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering

 

SB € 125

SB € 225

€ 225

Tabel 3 B

artikel 8 lid 1 WVW 1994

Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor

 

First offender

1e recidive

Meervoudige recidive = dagvaarden

Uitsluitend gebruik alcohol

SB € 125

SB € 150

€ 150

Er is sprake van enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was

SB € 145

SB € 175

€ 175

Er is sprake van meervoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was

SB € 200

SB € 225

€ 225

Weigering ex artikel 163 WVW 1994

SB € 125

SB € 225

€ 225

Rijgedrag:

 • Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag.= naast hogere sanctie

 • Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade en/of letsel van enige (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994) = naast hogere sanctie + dagvaarden

Cumulatie:

Ophogingen naar een naast hogere sanctie worden cumulatief toegepast.

Gebruikte afkortingen:

WVW 1994: Wegenverkeerswet 1994

OBM ov: ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk

SB: strafbeschikking

TS: taakstraf

GS: gevangenisstraf

ASP: alcoholslotprogramma

ov: onvoorwaardelijk

Sr: wetboek van strafrecht

Naar boven