Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkStaatscourant 2015, 44174Vergunningen

Arbeidsvoorwaardenregeling Katwijk

Logo Katwijk

Regeling bezwaarschriften rechtspositieregeling

Burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Katwijk maken hierbij bekend dat uitvoering is gegeven aan artikel 30:1:3:1 lid 4 van de regeling bezwaarschriften rechtspositieregeling. De zittende leden van de bezwaarschriftencommissie personeelsaangelegenheden zijn bij besluit van 7 juli 2015 opnieuw benoemd. Dit besluit werkt terug tot 21 maart 2014 en is van kracht tijdens de zittingsperiode van de gemeenteraad.