Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregel openstellen Noordhoekse weg te Spijkenisse t.b.v. Spark Marathon

Logo Nissewaard

Locatie

Noordhoekseweg, Spijkenisse.

 

Periode

Van 6 december 2015 tot 7 december 2015.

 

Verkeersbesluit

Tijdelijke verkeersmaatregel openstelling Noordhoekseweg zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening

Tijdelijk instellen éénrichting Plaatweg vanuit Groene Kruisweg middels borden C02 en C03 uit bijlage 1 van het RVV.

Plaatsing bord C04r uit bijlage 1 van het RVV bij Plaatweg richting Noordhoekseweg.

 

Waarom is dit besluit genomen?

  • Ontzien van kruispunt Plaatweg/Groene Kruisweg ten behoeve van afwikkeling verkeer en doorstroming na marathon;

  •  

  • De aanvraag is voorgelegd aan de ambtelijke verkeerscommissie, waarin een vertegenwoordiger van de korpschef als bedoeld in artikel 24 van het BABW zitting heeft. De commissie heeft ons unaniem geadviseerd om bovenstaand verkeersbesluit te nemen.

 

30 november 2015

 

 

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

namens dezen,

de teamcoördinator van het team Regie en Beheer

R.J. van der Sluijs

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

  • de datum van de brief;

  • uw naam en adres;

  • uw bezwaren;

  • het nummer van de Staatscourant van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

 

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

 

Als u bezwaar maakt kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. U dient hiervoor een verzoek in bij:

de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam

Sector Bestuursrecht ,

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

 

U kunt het verzoek ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Let op! Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld.

 

Bijlage situatietekening in dit besluit.

Naar boven