Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MuidenStaatscourant 2015, 43972Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ‘Sluisstraat 1 en 1A’

Logo Muiden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning ‘Sluisstraat 1 en 1A’ gedurende een periode van zes weken ingaande op 4 december 2015 ter inzage liggen in het gemeentehuis.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het plan om het planologisch – juridisch mogelijk te maken het Sluishuis te gaan gebruiken als woning en tevens een uitbouw te realiseren.

Het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwplan wordt gecoördineerd met de bestemmingsplanprocedure op grond van artikel 3.30 Wro. Dit betekent dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning dezelfde procedure volgen. Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen naar voren brengen over:

 • -

  het ontwerpbestemmingsplan ‘Sluisstraat 1 en 1A’ bij de gemeenteraad

 • -

  de ontwerp-omgevingsvergunning bij het college

U kunt op beide stukken reageren. Uw zienswijze dient te worden gericht aan het adres Postbus 3, 1398 ZG te Muiden. Voor het maken van een afspraak voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze en voor nadere informatie kunt u tot 31 december 2015 telefonisch contact opnemen met het gemeentehuis in Muiden, telefoon (0294) 210210. Tevens kunt u via dit nummer nadere informatie over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning verkrijgen. Vanaf 5 januari 2016 kunt u telefonisch contact opnemen met gemeente Gooise Meren op telefoon (035) 2070000.

Voor inzage van de stukken kunt u op onderstaande locaties tijdens verschillende periodes terecht.

 • -

  Van 4 december 2015 t/m 23 december 2015 op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het centraal servicepunt in het gemeentehuis, Het Anker 2 te Muiden.

 • -

  van 24 december 2015 t/m 31 december 2015 tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek in Muiden, Kazernestraat 10 te Muiden.

 • -

  Vanaf 5 januari 2016 bij het centraal servicepunt in de bibliotheek in Muiden op maandagen en woensdagen van 13.00 tot 17.00 uur en tevens tijdens de openingstijden bij het klantencontactcentrum in het gemeentehuis van Gooise Meren, Brinklaan 35 te Bussum.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn tevens te raadplegen via de website www.muiden.nl. Het bestemmingsplan staat daarnaast ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0424.BP3001SLUISSTR2015-0201). Op 23 december 2015 gaat de website www.muiden.nl over naar www.gooisemeren.nl.