Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 43400Ruimtelijke plannen

Ontwerpwijzigingsplan Haarrijnweg 5 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Haarrijnweg 5 in Maarssen, inclusief een ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder (Wgh), vanaf vrijdag 4 december 2015 tot en met donderdag 14 januari 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit wijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in bestemmingsplan Maarssenbroek woongebied vastgelegde bevoegdheid om de huidige bestemming ‘bedrijfswoning’ van de verblijfseenheid Haarrijnweg 5 te wijzigen in ‘wonen’.

Inzien

U kunt het ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPHaarrijnweg5MRS-OW01) vanaf vrijdag 4 december 2015 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 14 januari 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur) en het Servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 4 december 2015 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de mevrouw A. Havermans (14 0346).