Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 42961Vergunningen

Kennisgeving beschikkingen

Logo DCMR Milieudienst Rijnmond

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend.

 

Bedrijf : Gen. maj. de Ruyter van Steveninckkazerne (51B12)

Locatie : Eindhovensedijk 42 D 1, 5688 GN Oirschot

Activiteit : Bouwen

Voor : Het bouwen van een herdenkingsplaats en plaatsen van een vlaggenmast

Aanvraagdatum : 28 september 2015

Besluitdatum : 16 november 2015

Bekendmaking : 17 november 2015

Zaaknummer : 98488636

 

Bedrijf : Generaal majoor de Ruyter van Steveninckkazerne (51B12)

Locatie : Eindhovensedijk 42 D 1, 5688 GN OirschotT

Activiteit : Bouwen

Voor : Het plaatsen van een barbecue prieel

Aanvraagdatum : 30 oktober 2015

Besluitdatum : 16 november 2015

Bekendmaking : 17 november 2015

Zaaknummer : 98491515

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, o.v.v. Awb-bezwaar, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

De heer P. van Loon van de DCMR, telefoon: 010 - 246 84 00.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

DMS-nummer: 22057487 en 22057612.