Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Openbaar Ministerie (OM)Staatscourant 2015, 4244Besluiten van algemene strekking

Richtlijn voor strafvordering schennis van de eerbaarheid

Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van: College van procureurs-generaal

Aan: hoofden van de OM-onderdelen

Registratienummer: 2015R006

Datum inwerkingtreding: 01-03-2015

Publicatie in Stcrt.:

Vervallen: richtlijn schennis der eerbaarheid (1999R018)

Relevante beleidsregels OM: aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen (2015A001)

Wetsbepalingen: art. 239 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlage(n): –

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op schennis van de eerbaarheid.

Basiscasus/delict

Schennis, alleen gepleegd.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Slachtoffer 16 jaar of ouder

GB € 250

5j

2j

GB € 375

Idem of TS 28 uur

Eis TS 40 uur of

GS 20 dgn ov

Slachtoffer 16 jaar of ouder + agressief en/of hinderend gedrag

GB € 350

5j

2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Slachtoffer jonger dan 16 jaar

GB € 350

5j 2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Slachtoffer jonger dan 16 jaar + agressief en/of hinderend gedrag

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Bijzonderheden

Afdoening is mede afhankelijk van een reclasseringsadvies/rapport

Strafverzwarend onder andere:

Stelselmatig plegen van schennis

* Let op eventueel taakstrafverbod (art 22b Sr)

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Slachtoffer jonger dan 16 jaar

Indien het een slachtoffer jonger dan 16 jaar betreft wordt dit gegeven als strafverzwarend beoordeeld; net als in de zedenwetgeving is het ook in geval van schennis van de eerbaarheid juist voor deze categorie belangrijk gevrijwaard te blijven van ongewenste seksueel beladen ervaringen.

Agressief en/of hinderend gedrag

Bij het delict schennis van de eerbaarheid wordt agressief en/of hinderend gedrag door de verdachte, gericht tegen het slachtoffer, als strafverzwarend beoordeeld; de mogelijkheden voor het slachtoffer zich te onttrekken aan of te verwijderen van de schennispleger(s) worden daardoor beperkt. Door dit gedrag gaat een grotere dreiging van het feit uit.