Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4244

Gepubliceerd op 18 februari 2015 09:00Richtlijn voor strafvordering schennis van de eerbaarheid

Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van: College van procureurs-generaal

Aan: hoofden van de OM-onderdelen

Registratienummer: 2015R006

Datum inwerkingtreding: 01-03-2015

Publicatie in Stcrt.:

Vervallen: richtlijn schennis der eerbaarheid (1999R018)

Relevante beleidsregels OM: aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen (2015A001)

Wetsbepalingen: art. 239 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlage(n): –

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op schennis van de eerbaarheid.

Basiscasus/delict

Schennis, alleen gepleegd.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Slachtoffer 16 jaar of ouder

GB € 250

5j

2j

GB € 375

Idem of TS 28 uur

Eis TS 40 uur of

GS 20 dgn ov

Slachtoffer 16 jaar of ouder + agressief en/of hinderend gedrag

GB € 350

5j

2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Slachtoffer jonger dan 16 jaar

GB € 350

5j 2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Slachtoffer jonger dan 16 jaar + agressief en/of hinderend gedrag

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Bijzonderheden

Afdoening is mede afhankelijk van een reclasseringsadvies/rapport

Strafverzwarend onder andere:

Stelselmatig plegen van schennis

* Let op eventueel taakstrafverbod (art 22b Sr)

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Slachtoffer jonger dan 16 jaar

Indien het een slachtoffer jonger dan 16 jaar betreft wordt dit gegeven als strafverzwarend beoordeeld; net als in de zedenwetgeving is het ook in geval van schennis van de eerbaarheid juist voor deze categorie belangrijk gevrijwaard te blijven van ongewenste seksueel beladen ervaringen.

Agressief en/of hinderend gedrag

Bij het delict schennis van de eerbaarheid wordt agressief en/of hinderend gedrag door de verdachte, gericht tegen het slachtoffer, als strafverzwarend beoordeeld; de mogelijkheden voor het slachtoffer zich te onttrekken aan of te verwijderen van de schennispleger(s) worden daardoor beperkt. Door dit gedrag gaat een grotere dreiging van het feit uit.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl