Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2015, 41975Ontheffingen

Mededeling houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt mee dat zij, op grond van artikel 3, eerste lid, van het Besluit uitoefenen medisch beroep BES op 11 november 2015, kenmerk 858724-143296-MEVA, heeft besloten een ontheffing als bedoeld in artikel 3 van het Besluit uitoefenen medisch beroep BES te verlenen tot 1 januari 2020 aan:

mevrouw H.G. Jelsma, geneeskundige, huisarts, geboren 5 september 1972.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers