Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZevenaarStaatscourant 2015, 41229Vergunningen
Wet milieubeheer aanmeldnotitie MER-beoordeling
Logo Zevenaar
Mer-beoordelingsplicht Oude Steeg 7 en 14 te Zevenaar
Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend:
Gelet op hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is besloten dat voor het uitbreiden/wijzigen van de melkrundveehouderij annex varkenshouderij, gevestigd op de adressen Oude Steeg 7 en 14, 6903 PB te Zevenaar, geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden.
 
Inzage
De kennisgeving en het besluit van burgemeester en wethouders van Zevenaar liggen van 20 november 2015 tot en met 4 januari 2016 ter inzage in het BAT-gebouw, hal 12; Kerkstraat 27 te Zevenaar. Inzage is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur en op woensdag tevens van 16:00 tot 19:30 uur.
 
Bezwaar
Op basis van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen bezwaar of beroep open staat tenzij belanghebbenden rechtstreeks in hun belang getroffen worden.
 
Anderen kunnen hun zienswijzen tegen dit beoordelingsbesluit kenbaar maken tijdens de procedure voor een omgevingsvergunning.
 
Zevenaar 13-11-2015

Team VTH gemeente Zevenaar,

Namens deze:

John Wichelo