Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Groningen (Gr)Staatscourant 2015, 41077Ruimtelijke plannen
Voorbereidingsbesluit Vishoek, Muurstraat en Hoekstraat 2015
Logo Groningen (Gr)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 11 november 2015 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Binnenstad wordt voorbereid voor het gebied dat op de bij dat besluit horende verbeelding is aangegeven. Dat gebied bestaat uit de percelen aan de Vishoek, de Hoekstraat en de Muurstraat.
 
Dit voorbereidingsbesluit is een aanvulling op het op 15 februari 2015 genomen voorbereidingsbesluit voor hetzelfde gebied waarmee werd beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Deze aanvulling is bedoeld om naast de bouwmogelijkheden ook ongewenst gebruik te voorkomen van de panden die nu geen woonfunctie hebben. De raad heeft hierbij bepaald dat burgemeester en wethouders onder voorwaarden kunnen afwijken van het gebruiksverbod.
 
Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 19 november 2015 voor een ieder ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 14.00 uur uitsluitend op afspraak.
U kunt het besluit ook inzien op groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.VB028VisMuurHoek15-vg01. Door te zoeken op ‘voorbereidingsbesluit Vishoek, Muurstraat en Hoekstraat 2015’ komt u bij de pdf-bestanden van het besluit (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart. Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De digitale bestanden zijn te vinden op http://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/.
Gemeente Groningen, 18 november 2015