Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2015, 40655Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 2015, kenmerk 858077-143255-WJZ, houdende wijziging van het bedrag vermogenstoets zorgtoeslag met ingang van 1 januari 2016

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2a, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt ‘€ 82 093’ telkens vervangen door: € 82 504.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt met ingang van 1 januari 2016 in artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag (hierna: Wzt) het bedrag van € 82 093 in € 82 504.

Ingevolge artikel 2a, tweede lid, van de Wzt, wordt bij het begin van het kalenderjaar het bedrag, genoemd in het eerste lid, van dat artikel, gewijzigd overeenkomstig de tabelcorrectiefactor voor de inkomstenbelasting. Deze bedraagt 0,5% hetgeen resulteert in een indexatie van € 411.

Verzekerden met een vermogen boven het heffingvrije vermogen plus € 82 504 hebben geen recht op de zorgtoeslag. Er is geen minimale termijn van twee maanden gehanteerd voor de periode tussen de datum van uitgifte van de Staatscourant en het tijdstip van inwerkingtreding. Het vasthouden aan die minimale termijn zou tot aanzienlijke nadelen leiden op het gebied van de uitvoering van de zorgtoeslag door de Belastingdienst/Toeslagen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers