Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamStaatscourant 2015, 40373Vergunningen
AANVRAAG VERGUNNING VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING
Logo Schiedam
Bij de burgemeester van Schiedam is een vergunning aangevraagd voor het organiseren van de Santa Run op zaterdag 19 december 2015.
 
Van 18 november 2015 t/m 2 december 2015 ligt een afschrift van bovenstaande aanvraag ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1.
 
Gedurende de genoemde periode kunnen belanghebbenden over de aanvraag hun zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Als u uw zienswijze schriftelijk kenbaar wilt maken, dan kunt u deze richten aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam, onder vermelding van vergunning Santa Run.