Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2015, 40239Ruimtelijke plannen
DISHOEK-KAAPDUINSEWEG EN JOHN O. FORFARSTRAAT(ONTWERP) BEHEERSVERORDENING
Logo Veere
Op grond van de inspraakverordening maken wij bekend dat van 12 november t/m 23 december 2015 de (ontwerp) beheersverordening “Dishoek-Kaapduinseweg en John O. Forfarstraat” ter inzage ligt. De beheersverordening neemt de omgevingsvergunningen van de diverse recreatieprojecten op via een integrale en samenhangende regeling. Voor het project “Duinresidentie Klein Dishoek” (voormalig “Pannenkoekenhuisje”) biedt de beheersverordening, in aanvulling en binnen de omgevingsvergunning, ruimte voor 2 extra appartementen. De (ontwerp) beheersverordening ligt ter inzage op het gemeentehuis in Domburg. Verder is de (ontwerp) beheersverordening in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0092BVDishKdk-OW01 en via www.veere.nl via “wonen en (ver)bouwen, ruimtelijke plannen kernen, Koudekerke”. Van 12 november t/m 23 december 2015 kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Veere, postbus 1000, 4357 ZV te Domburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Geert Francke, tel. (0118)-555229 of mail naar g.francke@veere.nl.
Domburg, 11 november 2015
Burgemeester en wethouders van Veere,
secretaris, de burgemeester,
J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag