Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Groningen (Gr)Staatscourant 2015, 40055Overig
BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING Kadastraal bekend gemeente Helpman, sectie N, perc.nr. 778 779, 776, 790, 740, 741, 775, 685, 772, 773, 748, 664 (achter Rouaanstraat 49) te Groningen
Logo Groningen (Gr)
Dit ontwerpbesluit ligt van 12 november 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via www.gemeente.groningen.nl/loket.
Zienswijzen kunt u tot en met 23 december 2015 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Dat kan schriftelijk bij de gemeente Groningen, afdeling VTH&G, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, belt u dan met de afdeling VTH&G, telefoon (050) 367 81 11. U kunt dan een afspraak maken met de ambtenaar die de aanvraag behandelt.
 
Groningen, 11 november 2015