Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2015, 39147Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de tweede suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2015

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 4.11, eerste lid, 4.21, eerste en tweede lid, 4.23, eerste lid, en 4.24, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING FINANCIËN HOGER ONDERWIJS PER 1 JANUARI 2015

De Regeling financiën hoger onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4, vierde en vijfde lid, komen te luiden:

  • 4. Het bedrag, bedoeld in artikel 4.21, eerste lid, van het besluit is € 97.119.

  • 5. Het bedrag, bedoeld in artikel 4.21, tweede lid, van het besluit is € 80.933.

B

Bijlage 1 komt te luiden:

BIJLAGE 1 BIJ ARTIKEL 3, EERSTE LID, ONDERDEEL A, VAN DE REGELING

Bedragen onderwijsopslag universiteiten, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, van het besluit

Universiteit

Kwaliteit

Kwetsbare opleidingen

Bijzondere voorzieningen

Totaalbedrag

00DV

Protestantse Theologische Universiteit

   

€ 277.228

€ 277.228

21PB

Universiteit Leiden

 

€ 3.212.828

€ 2.745.508

€ 5.958.336

21PC

Rijksuniversiteit Groningen

 

€ 3.895.565

€ 549.602

€ 4.445.167

21PD

Universiteit Utrecht

 

€ 6.413.238

€ 1.452.950

€ 7.866.188

21PE

Erasmus Universiteit Rotterdam

 

€ 296.937

€ 8.687.433

€ 8.984.370

21PF

Technische Universiteit Delft

 

€ 3.700.550

€ 14.753.273

€ 18.453.823

21PG

Technische Universiteit Eindhoven

 

€ 1.997.055

€ 207.626

€ 2.204.681

21PH

Universiteit Twente

 

€ 2.074.999

€ 15.035.163

€ 17.110.162

21PI

Wageningen University

   

€ 66.707

€ 66.707

21PJ

Universiteit Maastricht

 

€ 1.450.241

€ 2.010.604

€ 3.460.845

21PK

Universiteit van Amsterdam

 

€ 4.140.794

€ 3.262.522

€ 7.403.316

21PL

Vrije Universiteit Amsterdam

 

€ 2.592.660

€ 2.284.757

€ 4.877.417

21PM

Radboud Universiteit Nijmegen

 

€ 3.407.996

€ 880.874

€ 4.288.870

21PN

Universiteit van Tilburg

 

€ 486.747

€ 28.945

€ 515.692

21QO

Theologische Universiteit Apeldoorn

       

22NC

Open Universiteit

 

€ 630.609

 

€ 630.609

23BF

Universiteit voor Humanistiek

       

25AV

Theologische Universiteit Kampen

       
 

Totaal

 

€ 34.300.219

€ 52.243.192

€ 86.543.411

Bedragen onderwijsopslag universiteiten met opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, van het besluit

Universiteit

Kwaliteit

Kwetsbare opleidingen

Bijzondere voorzieningen

Totaalbedrag

21PI

Wageningen University

 

€ 15.000

€ 973.440

€ 988.440

C

Bijlage 3 komt te luiden:

BIJLAGE 3 BIJ ARTIKEL 3, TWEEDE LID, ONDERDEEL A, VAN DE REGELING

Bedragen onderwijsopslag hogescholen, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, van het besluit

Hogeschool

Kwaliteit

Kwetsbare opleidingen

Bijzondere voorzieningen

Totaalbedrag

00IC

Katholieke PABO Zwolle

 

€ 339.565

€ 5.247

€ 344.812

00MF

HKU

€ 19.039

€ 271.739

 

€ 290.778

01VU

Christelijke Hogeschool Windesheim

€ 123.855

€ 199.143

€ 70.836

€ 393.834

02BY

Gerrit Rietveld Academie

€ 4.014

€ 453.227

€ 32.649

€ 489.890

02NR

Hotelschool Den Haag

€ 9.665

   

€ 9.665

02NT

The Design Academy Eindhoven

€ 3.272

€ 268.712

 

€ 271.984

07GR

Avans Hogeschool

€ 141.411

€ 344.120

€ 5.247

€ 490.778

08OK

Hogeschool De Kempel

 

€ 501.242

 

€ 501.242

09OT

Iselinge Hogeschool

 

€ 72.162

 

€ 72.162

10IZ

PC Hogeschool Marnix Academie

 

€ 222.865

 

€ 222.865

14NI

Codarts, Hs voor Muziek en Dans Rotterdam

€ 4.147

€ 467.324

€ 6.716

€ 478.187

15BK

Christelijke Hogeschool De Driestar

 

€ 201.535

 

€ 201.535

21MI

HZ University of Applied Sciences

€ 21.303

€ 487.276

€ 1.209.467

€ 1.718.046

21QA

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

€ 11.618

€ 446.898

 

€ 458.516

21RI

Hogeschool Leiden

€ 39.067

€ 268.336

€ 205.179

€ 512.582

21UG

Hs Interconfessionele PABO

 

€ 167.447

€ 120.630

€ 288.077

21UI

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

€ 35.801

   

€ 35.801

21WN

NHL Hogeschool

€ 92.620

€ 100.070

€ 35.132

€ 227.822

22EX

Stenden Hogescholen

€ 42.499

€ 238.015

 

€ 280.514

22HH

VIAA Gereformeerde Hogeschool

€ 5.619

€ 103.259

€ 95.084

€ 203.962

22OJ

Hogeschool Rotterdam

€ 189.034

€ 675.533

 

€ 864.567

23AH

Saxion Hogescholen

€ 114.698

€ 208.113

€ 28.372

€ 351.183

23KJ

Hogeschool der Kunsten Den Haag

€ 6.805

€ 423.372

€ 6.716

€ 436.893

25BA

Christelijke Hogeschool Ede

€ 18.608

€ 116.216

€ 562.602

€ 697.426

25BE

Hanzehogeschool Groningen

€ 119.550

€ 955.308

 

€ 1.074.858

25DW

Hogeschool Utrecht

€ 139.686

€ 647.728

€ 378.979

€ 1.166.393

25JX

Hogeschool Zuyd

€ 124.172

€ 819.312

€ 10.494

€ 953.978

25KB

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

€ 135.405

€ 611.323

€ 5.247

€ 751.975

27NF

ArtEZ Hogeschool

€ 11.339

€ 738.532

 

€ 749.871

27PZ

Hogeschool INHolland

€ 108.356

€ 425.596

€ 44.654

€ 578.606

27UM

De Haagse Hogeschool

€ 159.422

€ 129.174

 

€ 288.596

28DN

Hogeschool van Amsterdam

€ 207.326

€ 197.748

€ 5.247

€ 410.321

30GB

Fontys Hogescholen

€ 163.057

€ 1.256.587

€ 127.693

€ 1.547.337

30TX

Vilentum Hogeschool

       

30VP

Thomas More Hogeschool

 

€ 81.929

 

€ 81.929

 

Totaal

€ 2.051.388

€ 12.439.406

€ 2.956.191

€ 17.446.985

Bedragen onderwijsopslag van hogescholen met opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, van het besluit

Hogeschool

Kwaliteit

Kwetsbare opleidingen

Bijzondere voorzieningen

Totaalbedrag

21CW

Hogeschool HAS Den Bosch

€ 13.881

 

€ 4.021.439

€ 4.035.320

27PZ

Hogeschool INHolland

€ 3.353

 

€ 980.286

€ 983.639

30HD

Hogeschool Van Hall Larenstein

€ 19.045

 

€ 4.424.595

€ 4.443.640

30TX

Vilentum Hogeschool

€ 11.342

€ 13.614

€ 3.171.317

€ 3.196.273

 

Totaal

€ 47.621

€ 13.614

€ 12.597.637

€ 12.658.872

D

Bijlage 5 komt te luiden:

BIJLAGE 5 BIJ ARTIKEL 4, EERSTE LID, VAN DE REGELING

Bedragen onderzoek universiteiten, bedoeld in artikel 4.23, eerste lid, van het besluit

Universiteit

Bedrag

00DV

Protestantse Theologische Universiteit

 

21PB

Universiteit Leiden

€ 13.522.466

21PC

Rijksuniversiteit Groningen

€ 5.756.924

21PD

Universiteit Utrecht

€ 17.608.775

21PE

Erasmus Universiteit Rotterdam

€ 3.868.367

21PF

Technische Universiteit Delft

€ 8.315.981

21PG

Technische Universiteit Eindhoven

€ 4.337.148

21PH

Universiteit Twente

€ 8.144.824

21PI

Wageningen University

 

21PJ

Universiteit Maastricht

€ 194.212

21PK

Universiteit van Amsterdam

€ 6.739.869

21PL

Vrije Universiteit Amsterdam

€ 1.210.595

21PM

Radboud Universiteit Nijmegen

€ 14.358.196

21PN

Universiteit van Tilburg

 

21QO

Theologische Universiteit Apeldoorn

 

22NC

Open Universiteit

 

23BF

Universiteit voor Humanistiek

 

25AV

Theologische Universiteit Kampen

 
 

Totaal

€ 84.057.357

Bedragen onderzoek universiteiten met opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, bedoeld in artikel 4.23, eerste lid, van het besluit

Universiteit

Bedrag

21PI

Wageningen University

€ 2.281.227

E

Bijlage 9 komt te luiden:

BIJLAGE 9 BIJ ARTIKEL 4, DERDE LID, VAN DE REGELING

Bedragen ontwerp en ontwikkeling hogescholen, bedoeld in artikel 4.24, eerste lid, van het besluit

Hogeschool

Bedrag

00IC

Katholieke PABO Zwolle

€ 43.418

00MF

HKU

€ 21.006

01VU

Christelijke Hogeschool Windesheim

€ 244.011

02BY

Gerrit Rietveld Academie

 

02NR

Hotelschool Den Haag

 

02NT

The Design Academy Eindhoven

 

07GR

Avans Hogeschool

€ 34.394

08OK

Hogeschool De Kempel

€ 50.592

09OT

Iselinge Hogeschool

€ 25.740

10IZ

PC Hogeschool Marnix Academie

€ 94.380

14NI

Codarts, Hs voor Muziek en Dans Rotterdam

€ 9.098

15BK

Christelijke Hogeschool De Driestar

€ 69.675

21MI

HZ University of Applied Sciences

€ 27.515

21QA

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

€ 24.039

21RI

Hogeschool Leiden

€ 81.954

21UG

Hs Interconfessionele PABO

€ 59.690

21UI

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

 

21WN

NHL Hogeschool

€ 132.842

22EX

Stenden Hogescholen

€ 88.906

22HH

VIAA Gereformeerde Hogeschool

€ 37.131

22OJ

Hogeschool Rotterdam

€ 215.831

23AH

Saxion Hogescholen

€ 74.927

23KJ

Hogeschool der Kunsten Den Haag

€ 2.293

25BA

Christelijke Hogeschool Ede

€ 47.486

25BE

Hanzehogeschool Groningen

€ 94.158

25DW

Hogeschool Utrecht

€ 323.080

25JX

Hogeschool Zuyd

€ 24.926

25KB

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

€ 267.015

27NF

ArtEZ Hogeschool

€ 48.817

27PZ

Hogeschool INHolland

€ 163.685

27UM

De Haagse Hogeschool

€ 93.048

28DN

Hogeschool van Amsterdam

€ 293.198

30GB

Fontys Hogescholen

€ 488.245

30TX

Vilentum Hogeschool

€ 3.846

30VP

Thomas More Hogeschool

€ 32.841

 

Totaal

€ 3.217.787

Bedragen ontwerp en ontwikkeling hogescholen met opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, bedoeld in artikel 4.24, eerste lid, van het besluit

Hogeschool

Bedrag

21CW

Hogeschool HAS Den Bosch

 

27PZ

Hogeschool INHolland

 

30HD

Hogeschool Van Hall Larenstein

 

30TX

Vilentum Hogeschool

€ 63.752

 

Totaal

€ 63.752

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

TOELICHTING

Algemeen

1. Algemeen

Met deze regeling wordt de Regeling financiën hoger onderwijs (hierna: regeling) gewijzigd. De regeling geeft uitvoering aan het Uitvoeringsbesluit WHW 2008. De aanpassingen van de regeling hangen samen met de herberekening van de rijksbijdrage 2015 in overeenstemming met de tweede suppletoire begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

2. Gevoerd overleg

Een concept van de regeling is bij wijze van uitzondering vanwege de termijnen voor uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector (bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 34 000 VII, nr. 55) en gelet op het technische karakter van de regeling niet voor bestuurlijke reactie voorgelegd aan VSNU, Vereniging Hogescholen of Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

3. Uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets

DUO acht de regeling uitvoerbaar en handhaafbaar.

4. Financiële gevolgen

De wijzigingen in deze regeling hebben geen gevolgen voor de Rijksbegroting. Wijziging mede vanwege de tweede suppletoire (ontwerp-) begroting 2015 en de eerste en tweede suppletoire (ontwerp-) begrotingen 2016 kan op grond van artikel 2.5, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek nog leiden tot nadere bepaling van de in deze regeling opgenomen bedragen en percentages.

5. Gevolgen administratieve lasten

De regeling heeft geen gevolgen voor administratieve lasten.

Artikelsgewijs

Artikel I Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs per 2015

A en D

Deze onderdelen betreffen de verhoging vanwege de beschikbare middelen voor 2015 vanuit de loonruimteovereenkomst publieke sector met 0,65464% van de bedragen promoties en ontwerperscertificaten in artikel 4 en alle bedragen onderzoek universiteiten in bijlage 5.

B

Dit onderdeel betreft de verhoging vanwege de beschikbare middelen voor 2015 vanuit de loonruimteovereenkomst publieke sector met 0,62461% van alle bedragen onderwijsopslag universiteiten in bijlage 1. Daarnaast is er sprake van wijzigingen om de volgende redenen:

  • a. aan de onderwijsopslag van Universiteit Utrecht is vóór indexering incidenteel € 10.618 toegevoegd vanwege een ophoging van het budget voor het Regieorgaan Geesteswetenschappen ten behoeve van het maken van een internationale vergelijking in het kader van de visie op de talenopleidingen (brief van 22 september 2015 met kenmerk 817725);

  • b. aan de onderwijsopslag van de Vrije Universiteit Amsterdam is vóór indexering € 260.000 toegevoegd vanwege een bijdrage voor een bijzondere voorziening Orthodoxe ambtsopleiding voor het jaar 2015. De bijdrage van € 260.000 per jaar voor de jaren 2016 tot en met 2019 wordt verwerkt bij de eerstvolgende wijzigingsregeling financiën hoger onderwijs voor 2016 (brief van 18 augustus 2015 met kenmerk 787495);

  • c. aan de onderwijsopslag van de Vrije Universiteit Amsterdam is vóór indexering incidenteel € 65.000 toegevoegd vanwege de organisatie van de workshop internationalisering onderzoek met Chinese universiteiten (brief van 28 september 2015 met kenmerk 821507).

C

Dit onderdeel betreft de verhoging vanwege de beschikbare middelen voor 2015 vanuit de loonruimteovereenkomst publieke sector met 0,73843% van alle bedragen onderwijsopslag hogescholen in bijlage 3. Daarnaast is er sprake van wijzigingen om de volgende redenen:

  • a. aan de onderwijsopslag van de Katholieke PABO Zwolle is vóór indexering incidenteel € 217.092 toegevoegd vanwege een bijdrage aan het Burgerschapsproject Diversion (brief van 19 oktober 2015 met kenmerk 819206);

  • b. aan de onderwijsopslag van de Hogeschool Utrecht is vóór indexering incidenteel € 24.938 toegevoegd vanwege een bijdrage aan de conferentie over Bildung in de lerarenopleidingen in het kader van de Lerarenagenda 2013-2020 (brief van 1 oktober 2015 met kenmerk 819166).

E

Dit onderdeel betreft de verhoging vanwege de beschikbare middelen voor 2015 vanuit de loonruimteovereenkomst publieke sector met 0,74365% van alle bedragen ontwerp en ontwikkeling hogescholen in bijlage 9.

Artikel II Inwerkingtreding

Artikel I van de regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2015 in verband met de verstrekking van de rijksbijdrage voor het gehele begrotingsjaar 2015.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker